Välkommen till Justitia Pax Veritas!


Föreningen Justitia Pax Veritas är en partipolitiskt, etniskt och religiöst obunden ideell förening.

Vi skall:

– verka för rättvisa, fred och sanning i Sverige och i världen.

– verka för yttrandefrihet samt saklig, opartisk och allsidig belysning av skeenden i Sverige och världen.

– verka mot stigmatisering som förekommer i samband med rapportering från konflikter i världen.

Föreningen Justitia Pax Veritas skall verka för folkrätt och global mångfald.

Information about JPV in English

 

Kontaktuppgifter:

Adress:
Justitia Pax Veritas
Box 2159
103 14 Stockholm
Tel: +46 72 879 25 62
E-post: info@justitiapaxveritas.org

Styrelsen:

Stanislav Simic ordförande
Albert Veli vice ordförande
Goran Brankovic
Markus Limmergård
Spasoje Marjanovic