Tolerantna Srbija čini Evropu sigurnijom

Prajd parada u Beogradu je više od LGBT pitanja

Za ovaj vikend je planirana Prajd parada u Beogradu, u Srbiji. Mnogi su s razlogom zabrinuti. Ranije parade su bile okružene protestima, protivdemonstracijama pa čak i nasiljem. Istovremeno vlada nije uložila dovoljno napora da obezbijedi održavanje Prajda. Uzimajući u obzir jake homofobične vjetrove koji duvaju iz Rusije pitanje je da li će se parada održati.

Uskraćivanje osnovnih ljudska prava zbog seksualne orijentacije je, naravno, potpuno neprihvatljivo. Srpska vlast mora garantovati Prajd i pobrinuti se da uvrede i diskriminacija LGBT osoba prestanu. Teško je shvatiti da u 2013. godini postoje zemlje u Evropi gdje se ovakve parade smatraju kontroverznim. Ali ja sam takođe ubijeđen da srpski problem nije samo aktuelna parada nego da stvari treba sagledati u široj perspektivi.

Srbija je po mnogim osnovama podijeljena zemlja. Srpski gradovi su relativno manje konzervativni, pružaju veći otpor nacionaizmu i pokazuju veću prijemčivost prema LGBT pitanjima. U njima je ravnopravnost ideal i postoji žudnja za pripadnošću Evropi.

Ekstremni nacionalizam, konzervativni stavovi Srpske pravoslavne crkve, patrijarhat i otpor Evropskoj uniji najviše dolaze do izražaja u seoskim sredinama. Tamo se Rusija vidi kao uzor, čezne se za minulim vremenima, i gaje se nacionalistički snovi.

Udarno pitanje je, kakva će biti zemlja Srbija i koji će put izabrati? Do sada se ta zemlja teturala i oklijevala, kao i vlada. S jedne strane vlada je pokazala želju da se pridruži EU i da se pobrine o najgorim nacionalističkim ispadima. Mafija i ratni zločinci (često iste osobe) su donekle prikliješteni, a prvobitno pogoršanje odnosa sa susjedima na Balkanu je zaustavljeno. Ali još mnogo toga ostaje da se uradi. Još uvijek postoje ratni zločinci koji nisu izvedeni pred lice pravde, još uvijek Srebrenica nije priznata kao genocid, još uvijek je u Srbiji zastupljena diskriminacija, još uvijek LGBT osobe nemaju ista prava kao ostali.

Zato je bitno podržati prozapadno orijentisanu Srbiju, baš sada više nego ikada prije. Moramo pomoći onim snagama unutar zemlje koje pokušavaju preobraziti Srbiju u jednu modernu i tolerantnu zemlju. Liberali (LDP, prim prev) zajedno sa još nekoliko političkih partija daju svijetli primjer svojom borbom. Oni hrabri ljudi koji su se borili protiv Miloševića nastavljaju danas svoju borbu za ljudska prava, za prava LGBT osoba i za jednu otvorenu, manje konzervativnu i nacionalističku zemlju. Bez naše pomoći teško da mogu uspjeti. Borba za prava LGBT osoba je stoga borba za nešto veće; za naprednu i tolerantnu Srbiju.
Stabilnost cijelog Balkana zavisi od otvorene i prozapadne Srbije. U interesu je i Balkana i EU da se potpomogne put Srbije i ostalih balkanskih zemalja ka EU. Balkan je mješovit region, sa mnogo manjina razasutih u raznim zemljama. Granice su zato bile veoma bitne. Sa Srbijom, Bosnom i drugim balkanskim zamljama u EU, granice više neće odlučivati nečije životne mogućnosti. Bakan i Evropa će moći odahnuti.

Ali prije nego što se to desi bitno je da poručimo Srbiji da je poštovanje ljudskih prava uslov. Prajd festival je zato lakmus papir. Podrškom LGBT osobama potpomažemo napredne snage da uspostave poštovanje ljudskih prava i stvore prozapadniju, manje konzervativnu i tolerantniju zemlju. Borba za LGBT prava u Srbiji je stoga jedan od naših zajedničkih evropskih izazova.

Jasenko Selimović

Član Narodne Partije Liberala i državni sekretar za integraciju u vladi Švedske. Bivši režiser.

Objavljeno u listu Aftonbladet 25. septembра 2013. godine.

Donera till oss »