Öppet brev till Jasenko Selimovic

Jasenko, En gång i tiden var du min förebild! Vi kommer från samma stad (Sarajevo) och vi har båda hamnat i Sverige, som då blev vårt nya hemland. Du hade en lysande karriär och blev årets Göteborgare 1999. Tänk vilken stolthet vi bosnier och gamla Sarajevobor kunde känna då! Du var ett livs levande bevis […]

Utan inre erkännande är Bosnien-Hercegovina blott en geografisk benämning

Nyligen publicerade den Sarajevo-baserade dagstidningen Oslobođenje en lång intervju med Nenad Kecmanović, professor i statsvetenskap och f.d. politiker. Kecmanović var rektor för universitetet i Sarajevo (1988-1991) och dekanus vid statsvetenskapliga fakulteten. På 80-talet var han också kandidat till Bosnien-Hercegovinas representant i Jugoslaviens presidentråd men påstådda förbindelser med brittiska spioner, som aldrig blev bevisade, ledde till […]