JPV anmäler främlings- och kvinnofientliga uttalanden i P1-morgon

Kanal eller station: P1 Sändningsdag: 2014-05-15 Sändningstid: 06:47 Efter att ha uppmärksammats på och lyssnat till Maria Persson-Löfgrens (MPL) krönika från programmet P1-morgon så återstår inget annat än en anmälan då hennes grova rasistiska uttalanden och antiryska ställningstaganden inte bara strider mot kravet på opartiskhet och saklighet utan också utgör en i den långa raden […]

Begäran om omprövning

Justitia Pax Veritas Myndigheten för radio och tv Begäran om omprövning av Granskningsnämndens beslut om P1-morgon, inslag om Pridefestivalen i Belgrad, dnr 12/02096 Härmed begärs en omprövning av Granskningsnämndens rubricerade beslut på följande grunder: 1. För att nämnden, i strid med sin enhälliga praxis, inte prövat de uttalanden som enligt nämnden ”kunde uppfattas som stötande” […]