Öppet brev till Jasenko Selimovic

Jasenko, En gång i tiden var du min förebild! Vi kommer från samma stad (Sarajevo) och vi har båda hamnat i Sverige, som då blev vårt nya hemland. Du hade en lysande karriär och blev årets Göteborgare 1999. Tänk vilken stolthet vi bosnier och gamla Sarajevobor kunde känna då! Du var ett livs levande bevis […]

Dear Mark

Journalistic moral courage in Sweden? Spurred by two international intellectuals’ courageous example the association Justitia Pax Veritas is now turning to our Swedish journalists with the peace campaign Dear Mark. The Argentinian Nobel peace prize winner Adolfo Pérez Esquivel recently wrote an open letter to president Barack Obama, himself a Nobel peace prize winner, in […]

Dear Mark

Journalistiskt civilkurage i Sverige? Sporrade av två internationella intellektuellas modiga exempel vänder sig föreningen Justitia Pax Veritas till våra journalister med fredskampanjen Dear Mark. Den argentinske fredspristagaren Adolfo Pérez Esquivel skrev i dagarna ett öppet brev till president Barack Obama, även han en Nobelpristagare, i protest mot USA:s krigshets gentemot Syrien ”i namn av ’frihet’ […]