А Прајд фестивал у Сарајеву?

Постоји заправо само један коментар на чланак Јасенка Селимовића о Прајд фестивалу у Београду. Као неко ко је рођен у Босни он би требао бити далеко забринутији за положај хомосексуаланца у својој ранијој домовини. Нарочито у областима под доминацијом Бошњака. Он се изјашњава с предрасудама и о православној цркви и обичним људима у Србији. За […]

A Prajd festival u Sarajevu?

Postoji zapravo samo jedan komentar na članak Jasenka Selimovića o Prajd festivalu u Beogradu. Kao neko ko je rođen u Bosni on bi trebao biti daleko zabrinutiji za položaj homoseksualanca u svojoj ranijoj domovini. Naročito u oblastima pod dominacijom Bošnjaka. On se izjašnjava s predrasudama i o pravoslavnoj crkvi i običnim ljudima u Srbiji. Za […]

Pridefestival i Sarajevo?

Egentligen finns bara en kommentar till Jasenko Selimovics artikel om Pridefestivalen i Beograd. Som en person född i Bosnien borde han vara långt mer bekymrad över situationen för homosexuella i sitt tidigare hemland. I synnerhet i de områden som domineras av bosnjaker. Han yttrar sig fördomsfullt både om ortodoxa kyrkan och vanliga människor i Serbien. […]

Anmälan till granskningsnämnden

Kanal: P1 Programmet Medierna var partiskt genom att Tonchi Percan, som redan tidigare uppvisat starka (och kontroversiella) åsikter i frågan, fick vara reporter. Percan har t.o.m. öppet erkänt sin partiska hållning till dokumentären samt radioprogrammet Medierna, som Jasenko Selimovic medverkade i, via sitt twitterinlägg från 2:a september, dvs. en dag INNAN det aktuella programmet sändes[1]. […]