Begäran om omprövning

Justitia Pax Veritas Myndigheten för radio och tv Begäran om omprövning av Granskningsnämndens beslut om P1-morgon, inslag om Pridefestivalen i Belgrad, dnr 12/02096 Härmed begärs en omprövning av Granskningsnämndens rubricerade beslut på följande grunder: 1. För att nämnden, i strid med sin enhälliga praxis, inte prövat de uttalanden som enligt nämnden ”kunde uppfattas som stötande” […]

30 anmälningar efter P1-Morgon om Pride i Belgrad

Justitia Pax Veritas (JPV) anmälde på tisdagen till Granskningsnämnden radioprogrammet P1-Morgon som handlade om årets Pride-festival i den serbiska huvudstaden Belgrad. I JPV:s anmälan påpekas det att en rad mycket osakliga och selektiva teorier samt grovt nedsättande omdömen om det serbiska folket framfördes i radioprogrammet varom det rådde märkligt samförstånd i studion. –Sådana här grovt […]

Anmälan till granskningsnämnden

Kanal: P1 Programmet Medierna var partiskt genom att Tonchi Percan, som redan tidigare uppvisat starka (och kontroversiella) åsikter i frågan, fick vara reporter. Percan har t.o.m. öppet erkänt sin partiska hållning till dokumentären samt radioprogrammet Medierna, som Jasenko Selimovic medverkade i, via sitt twitterinlägg från 2:a september, dvs. en dag INNAN det aktuella programmet sändes[1]. […]

Brev till Kulturdepartementet

Angående Haagtribunalens påtryckningar mot SVT Med anledning av påtryckningar mot SVT, framförda av Haagtribunalens talesperson Nerma Jelacic, ber vi er att ta svensk public service i skydd och säkerställa att Sverige har en mediekanal självständig i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen samt maktsfärer i samhället. Den 28:e augusti valde […]