Begäran om omprövning

Justitia Pax Veritas Myndigheten för radio och tv Begäran om omprövning av Granskningsnämndens beslut om P1-morgon, inslag om Pridefestivalen i Belgrad, dnr 12/02096 Härmed begärs en omprövning av Granskningsnämndens rubricerade beslut på följande grunder: 1. För att nämnden, i strid med sin enhälliga praxis, inte prövat de uttalanden som enligt nämnden ”kunde uppfattas som stötande” […]