Lažne tvrdnje u diskusiji o Balkanu

U debatnom članku “Liberalna partija podstiče ksenofobiju” kritikovao sam jedan nedavno održan seminar o Bosni, jer je promovisan kao “pomirenje”. Samo jedna strana u bosanskom konfliktu – bosanski Muslimani – učestvovali su u pomirenju, a gost je bio jedan kontreverzni ratni general. “Aftonbladet” je objavio čak četiri replike. Tri su nedovoljno povezane sa mojim člankom. […]