Stöd oss. Din gåva gör skillnad.

Justitia Pax Veritas är en ideell och frivilligorganisation i ordens genuina bemärkelse – organisationens verksamhet upprätthålls uteslutande genom medlemmars ideella arbete och medlemmars och goda människors ekonomiska insatser (i form av medlemsavgifter och donationer).

Frågor och situationer som vi efter bästa förmåga och med en viss framgång försöker hantera är – milt sagt – inte lätta och kräver en hel del arbetsinsatser, tålamod och tid. Väldigt många människor mår dåligt över mängden av lögner, manipulationer och orättvisor kopplade till (medierapporteringen kring) konflikten i f.d. Jugoslavien. Vissa har ”löst problemet” genom att gilla läget och identifiera sig med de mäktiga. Det är fullt mänskligt att reagera så, men vi hoppas att den inställningen som påminner om Stockholmssyndromet endast är tillfällig. Det finns också många människor som inte försonat sig med orättvisan, som skulle vilja göra något åt situationen men vet inte hur eller saknar tid, ork och även nerver. Om du är en av dessa och vill hjälpa oss med att skriva artiklar, översätta, eller vad det nu kan vara så kan du kontakta oss via kontaktformulären.

Har du inte möjlighet att bidra med arbetsinsatser så kan din gåva hjälpa oss att bli bättre och åstadkomma mer. Vi tror på sanningens inneboende styrka och långsiktiga seger. Kom ihåg att en lögn förblir en lögn hur många gånger den än upprepas. Tro på sanningen och behåll lugnet. Och, om du har möjlighet, skänk en gåva – den gör skillnad.

As we do not receive federal or state aid, we depend on our donors. All donations donated to our association are applied towards meeting our mission. The board of directors and all participants volunteer their time and expertise. Support us now and help us grow!

Via BankGiro:

Bankgironummer:102-1088 (Betalningsmottagare: Justitia Pax Veritas)
Märk betalningen ”Donation JPV”.
Vid inbetalning från utlandet: IBAN: SE6350000000052311078402 (BIC-kod: ESSESESS).

Via PayPal:

Tack för din insats – den behövs!