Säg nej till instrumentalisering av journalister i valkampanjer

I och med att EU-parlamentsvalet nu är över vill vi härmed uppmärksamma Sveriges journalister på det förtal som bl.a. ideella föreningen Justitia Pax Veritas (JPV) och dess ordförande Drago Drangel utsattes för genom en artikel i Expressen, som uppenbarligen syftade till att främja en politikers personliga valkampanj.

När det nyligen blev känt att tidningen Helsingborgs Dagblad köps upp av Bonnierkoncernen sa tidningens kulturredaktör Gunnar Bergdahl att man i Sverige är på väg ”att gå mot en slags kommersiell DDR-journalistik” [1]. Expressens artikel ”Profilerna som stöder folkmordsförnekarna”, skriven av Claes Petersson och Karl-Johan Karlsson och publicerad den 25 april 2014, visar att avsaknad av genuin mångfald i det stundande ”mediala DDR-riket” kan korrumpera journalistiken till den graden att journalister låter sig instrumentaliseras i karaktärsmördande valkampanjer.[2]

Expressens artikel, som Serbernas Riksförbund i Sverige på sin officiella hemsida kallar rätt och slätt häxjakt, [3] attackerar föreningen JPV som bl.a. sysslar med människorätts- och fredsfrågor med utgångspunkt i konflikterna i f.d. Jugoslavien, två kända svenskserber från sport- och tv-världen samt den socialdemokratiske lokalpolitikern Krister Kronlid, som vid flertalet tillfällen försvarat serber från grova påhopp i media.

I kontrast till ovan nämnda föremål för Expressens ”grävande journalistik” omnämns ”den bosniske FP-politikern Jasenko Selimovic” som han kallas i artikeln. Denna politiker påstås vara ”JPV:s ärkefiende” samtidigt som han är undantagen all granskning i sammanhanget.

Peterssons och Karlssons artikel startar med en tämligen känsloladdad berättelse relaterad till massakern i Srebrenica om en människa som ”krälar över ett berg av sönderskjutna kroppar” och ”hör hur vännernas sönderskjutna revben knäcks”. Bilder som förekommit i anslutning till artikeln är, milt sagt, indikativa: Å ena sidan bilder på en leende ”folkmordsförnekare” Drago Drangel (som ibland avbildas tillsammans med sin lilla dotter) och JPV:s logotyp; å andra sidan en bild på kistorna från Srebrenica samt en bild på en bekymrad Jasenko Selimovic.

Redan av detta grovt svart-vita upplägg kunde man förstå vad det hela gick ut på. När Expressen tre dagar senare på GT-sektionens ledarsida publicerade en reklamartikel för vederbörande politiker blev det helt klart att Selimovic inte endast var Folkpartiets utan även Expressens kandidat till Europaparlamentet.[4]

Bakgrunden till artikeln var att den ena av artikelns författare, Claes Petersson, kontaktade JPV:s ordförande Drago Drangel med tio anklagande frågor som han ville ha svar på. Det var tydligt att journalisten redan hade en bestämd eller snarare beställd uppfattning om JPV som han på något sätt ville få bekräftad.

Mycket tyder på att Expressens två journalister hämtade sin ”inspiration” i följande stycke från en DN-artikel som blev fälld av Pressens Opinionsnämnd förra våren:

”Drago Drangel, som samlar folkmordsförnekande material och är en av de drivande personerna bakom folkmordsförnekelse i Sverige, efterlyser ”en dialog” i sin replik. Utan att säga det tydligt menar han en dialog med folkmordsförnekare, utifrån argumentet att det finns tre sanningar om kriget och att han representerar den serbiska sidan.”[5]

Föreningen valde ändå att presentera sin ståndpunkt, argument och källor i ett svar som mejlades över till Petersson och publicerades på föreningens hemsida samma dag. Den som läser intervjun kan snabbt se att alla de framförda anklagelserna i artikeln redan hade bemötts i själva intervjun. Ändå valde journalisterna att ignorera de framförda ståndpunkterna, argumenten och källorna.[6]

Resultatet blev ovan nämnda ”grävande” artikel som bokstavligen kryllar av tillskrivna eller förvrängda åsikter, förbisedda omständigheter, ur sitt sammanhang tagna och flera år gamla Facebookmeddelanden, ihopbuntning och guilt by association. En artikel där nutid och dåtid, orsak och verkan i en ”frigjord” postlogisk anda byter plats med varandra. Där kritiskt tänkande glänser med sin absoluta frånvaro och där ett ad hoc organ (Haagtribunalen) är lika tillgängligt för ifrågasättande som den katolska kyrkan – under den spanska inkvisitionens tid.[7]

Petersson och Karlssons artikel i Expressen är en oroväckande indikator på hur alla människors lika värde, fri åsiktsbildning, föreningsfrihet och demokrati i det ovan nämna mediala DDR-riket omvandlas till tomma floskler som används godtyckligt. I ett sådant klimat finns det inget utrymme för en öppen debatt kring kärnfrågor som formar vår framtid. I ett sådant klimat är du antingen ”med oss”, och får hjälp med dina personliga valkampanjer, eller så är du ”emot oss” och får smaka på vår ”grävande journalistik”.

Justitia Pax Veritas uppmanar härmed hela den svenska journalistiska kåren, inklusive Expressens två journalister, att säga nej till karaktärsmord av oliktänkande och nej till instrumentalisering av journalister i valkampanjer.

Justitia Pax Veritas

Donera till oss »

 

 
[1] Kulturredaktören: ”Kommersiellt DDR väntar”
http://www.svt.se/kultur/kulturredaktoren-kommersiellt-ddr-vantar

[2] Peterssons och Karlssons definition av den karaktärsmördande termen ”folkmordsförnekare” innefattar alla de som kritiserat Haagtribunalens brottsrubriceringar i sammanhanget bl.a. William Schabas, ordförande för International Association of Genocide Scholars och troligtvis världens främsta expert på området, Kjell Magnusson från Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet, Sveriges främsta Balkan- och folkmordsexpert, Efraim Zuroff, chefen för Simon Wiesenthal-centeret, Christoph Flügge och Prisca Nyamba, båda två domare vid Haagtribunalen – för att nämna några.

[3] Om Srebrenica – med anledning av Expressens häxjagande artikel Profilerna som stöder folkmordsförnekarna http://svenskserber.se/o-srebrenici-om-srebrenica/ . Jfr Expressens stolpskott om Balkanrevisionism http://www.internationalen.se/2014/05/expressens-stolpskott-om-balkanrevisionismen/ . ”Som kontrast levererar Expressen 2014 en tunn soppa, kokad på en ännu tunnare spik, eller nubb. Syftet verkar vara att boosta folkpartisterna Jasenko Selimovic, tredje namn på fp:s lista i EU-valet, och Fredrik Malm, som troligen hoppas att vi glömt när han 2006 hyllade Israel för dess ”killer instinct”. Detta par utmålas, tillsammans med Rolf Porseryd på TV4, av Expressen som modiga sanningssägare omgivna av ”allt starkare” förnekare.”

[4] EU – sammanhållande kraft mot konflikter http://www.expressen.se/gt/ledare/eu—sammanhallande-kraft-mot-konflikter/

[5] PON fäller DN för svartmålning av JPV:s representant
http://www.justitiapaxveritas.org/pon-faller-dn-for-svartmalning-av-representant-for-justitia-pax-veritas/

[6] JPV intervjuas av Expressen http://www.justitiapaxveritas.org/jpv-intervjuas-av-expressen/

[7] Det är igen överdrift att säga att artikeln Profilerna som stöder folkmordsförnekarna http://www.expressen.se/nyheter/profilerna-som-stoder-folkmordsfornekarna/ egentligen innebär lansering av en ny religion i Sverige, som inte bara är undantagen från all kritik, utan får påtvingas alla andra ”otrogna”. Noterbart är att artikeln publicerades först den 25 april exakt en månad innan valet till Europaparlamentet.