PON fäller DN för svartmålning av representant för Justitia Pax Veritas

Dagens Nyheter klandras av Pressens Opinionsnämnd (PON) för att inte ha gett möjlighet till genmäle för Justitia Pax Veritas vice ordförande Drago Drangel som anklagades av statssekreteraren Jasenko Selimovic bl.a. för att vara folkmordsförnekare.

I juli förra året publicerade DN Debatt artikeln ”Okunnighet om Srebrenica gynnar folkmordsförnekarna” skriven av statssekreterare för bl.a. integrations- och diskrimineringsfrågor  Jasenko Selimovic (FP). Det var en i raden av statssekreterarens offentliga framträdanden om kriget i f.d. Jugoslavien i vilka han använde sig av sin ställning inom den svenska regeringen för att monopolisera synen på det kriget och införa åsiktscensur.

Tre repliker på artikeln publicerades de följande dagarna, varav en skriven av Drago Drangel, representant för organisationen Justitia Pax Veritas. Huvudbudskapet i Drangels artikel ”Enda vettiga lösningen är dialog” är att man endast genom dialog kan uppnå en äkta försoning och att man måste acceptera att det finns olika meningar om kriget i f.d. Jugoslavien för att överhuvudtaget kunna föra en dialog.

Läs artikeln ”Enda vettiga lösningen är dialog” eller på DN debatt här »

Jasenko Selimovic bemötte en sådan artikel genom att anklaga Drago Drangel för att vara extremist, folkmordsförnekare och jämställa honom med Förintelseförnekare. Detta var ett uppenbart men föga fruktbart försök från Selimovic sida att legitimera sina anspråk på att ha monopol på sanningen om kriget i f.d. Jugoslavien.

Han fick svar på tal i en artikel som helt klädde av Selimovics tragikomiska argumentationsstil och dogmatiska position. DN ville först publicera artikeln men ändrade sig och refuserande den pga. dess ”osaklighet”.

Läs den refuserade artikeln här »

Drago Drangel anmälde fallet till Allmänhetens Pressombudsman (PO), som tycktes mena att man måste tåla sådana karaktärsmördande påhopp från en politisk makthavare utan att kunna replikera, och friade DN.

PO:s beslut överklagades hos Pressens Opinionsnämnd (PON).

Läs Drago Drangels och Justitia Pax Veritas överklagande (pdf)

PON ändrade PO:s beslut med följande motivering:

Även om det ska vara högt i tak på en debattsida, och hårda värdeomdömen om debattmotståndare kan tolereras, gäller den pressetiska regeln att en tidning ska vara generös med bemötanden också där.

Den publicerade slutrepliken innehåller sådana angrepp på anmälaren att den inte borde ha fått stå oemotsagd, särskilt som anmälaren inte innehar någon offentlig position. Tidningen har emellertid inte i tillräcklig omfattning tillmötesgått anmälarens begäran om att få bemöta anklagelserna. Anmälaren har därigenom åsamkats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

 

Hela beslutet kan läsas på PO:s hemsida ».

Även tidningen Journalisten har skrivit ett referat av beslutet som kan läsas här ».

Justitia Pax Veritas

Donera till oss »