Peter Iiskola – del 2

JPV intervjuar dagens gäst, den före detta FN-tjänstemannen och entreprenören Peter Iiskola, som – bland annat – tjänstgjort som FN-sändebud i Bosnien och Afghanistan samt arbetat tillsammans med Finlands president på 80-talet, Mauno Koivisto.

Del2:

Inspelat: 2015-08-21. Längd: 1:06:10.

Peter Iiskola – del 1 »