Ett litet brev till Robert Hårdh från ”Civil Rights Defenders”

Hej Robert,

Jag har läst din kommentar angående min debattartikel i Aftonbladet om ”försoningsseminariet” i riksdagen den 23 november. Eftersom du har stängt av kommentarmöjligheten för utomstående tar jag det på det här sättet.


 
Av någon anledning har du helt missat poängen med det jag skriver om Divjak i min artikel.

Den medialt exponerade krigsgeneralen är också känd för sin inblandning i en lömsk massaker på jugoslaviska värnpliktiga i Sarajevo i början av kriget, som ännu ingen dömts för.

General Divjak var faktiskt på plats, han deltog i ”operationen”, när massakern i Dobrovoljacka pågick i maj 1992. Således var han INBLANDAD i den händelsen. Du är juridiskt tillräckligt skriv- och läskunnig för att se att jag inte uttalar mig i fråga om Divjaks straffrättsliga skuld. Det är inte min uppgift heller att döma. Däremot upplyser jag om att ingen blivit dömd för massakern. Att ingen är dömd, trots att även Divjak, som jag för övrigt pratade med under rasten i riksdagen den 23 november, medger att det begicks krigsförbrytelser i Dobrovoljacka i maj 1992 säger något om ICTY, men det fanns inte utrymme att ta upp den saken.

Det framgår med all tydlighet att jag anser att Divjak är olämplig att bjudas in till ett seminarium om försoning i Sveriges riksdag eftersom han är en mycket kontroversiell person som splittrar och inte förenar. Vilket man också såg när Divjaks krigskåta anhängare utanför riksdagen ”väntade på hans order”. Men du väljer att ignorera det, ”för egna syften”.

Äkta försoning förutsätter att de som ska försonas deltar i processen. I riksdagen kunde man höra bara en sida prata om sina politiska målsättningar och krav på andra. (*)

För övrigt kallar du mig i förbigående ”serbisk nationalist”, vilket är en intressant ”debatteknik”. Men jag har viss förståelse för sådana tilltag. Det är mycket frestande att försöka karaktärsmörda någon vars argumentation man inte klarar av att bemöta sakligt.

I all hast,

Spasoje Marjanovic, Justitia Pax Veritas
Stockholm den 1 december 2013

 

 

(*) Fredrik Malm lovade mig två gånger under ”försoningsseminariet” att jag kunde ställa en fråga, bara jag skrev den på ett papper. Eftersom Fredrik inte höll sitt löfte lämnade jag på kvällen den 23 november denna kommentar på Fredrik Malms FB-profil om ”försoningsseminariet”.

*Min fråga blev inte uppläst under seminariet så jag tar det på det här sättet:

Bosnien-Hercegovinas problem kan endast lösas genom landets integration i en större statssammanslutning, påstod en talare, eftersom nationella problem i denna tidigare jugoslaviska delrepublik tonas ned när Serbien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina tillhör samma sammanslutning, och gränser inte spelar så stor roll.

Mot den bakgrunden är det mer än angeläget att ställa frågan varför det då var så viktigt att söndra den bredare sammanslutning som faktiskt existerade i över 70 år, nämligen Jugoslavien, som bestod bl.a. av Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Serbien? Det var ju när man insisterade på att Jugoslavien var en ”onaturlig statsbildning” och som sådan skulle upplösas som nationella problem eskalerade i Bosnien-Hercegovina där befolkningen inte helt oväntat polariserades kring frågan om delrepublikens framtida statsrättsliga och folkrättsliga status.

I denna en gång i tiden relativt välutvecklade del av Europa råder numera enorm fattigdom, den inhemska industrin (i mer eller mindre alla ex-jugoslaviska republikerna) är avvecklad, det finns inga arbetstillfällen, medan gravarna från krigstiden är fulla, är plånböckerna och magarna tomma – och som en talare sa, bankräntorna är extremt höga… Och nu säger man alltså att Bosnien-Hercegovina ska integrera sig i en större sammanslutning för att tona den nationella problematiken… Min fråga är givetvis vad var poängen med hela söndringen av Jugoslavien?

En annan sak är att Jovan Divjaks närvaro på ”försoningsseminariet” framkallade att banderollen ”General, ge oss order!” utanför riksdagen. Om detta är försoning, undrar jag hur söndring och splittring ser ut?

Min kommentar fick snabbt beröm av viss Ivo Brncic, en man med kroatiskt klingande och judiskt ursprung, (”Utmärkt Spasoje.”) vilket måste ha framkallat panik, så min kommentar blev borttagen och jag blockerad??? Därefter, började man förtala mig på Malms FB-grupp. Onekligen ”modigt”, ”försonligt”, ”liberalt”….
 

Donera till oss »