Nordisk fredsforskare: Västs interventioner genomdrivs med ”false flags”

På Nordiska fredssamtal i Degerfors berättade Ola Tunander, svensk professor från Peace Research Institute Oslo (PRIO), att det är vanligt att med så kallade ”false flag operationer” legitimera och genomdriva västs militära ingripanden. Tunander jämförde propagandan i Libyen och Syrien med den under kriget i Bosnien. Fredsforskaren från Oslo avslöjade att – enligt flera samstämmiga Nato-källor – ” den bosniska sidan”, som han kallade Izetbegovićtrogna styrkor, stod bakom beskjutningar av sin egen civilbefolkning på markandsplatsen Markale i Sarajevo.

På Folkets hus i Degerfors 9-11 augusti anordnades för andra året i rad konferensen ”Nordiska fredssamtal”. Flertalet organisationer och institutioner från Sverige, Norge och Danmark fanns på plats, bland dem även representanter för föreningen Justitia Pax Veritas, som arbetar med fredsfrågor med utgångspunkt i konflikten i f.d. Jugoslavien.

På fredskonferensen hölls en rad föreläsningar som bl.a. handlade om Sveriges smyganslutning till Nato, propagandan kring konflikten i Syren och uppluckrandet av våldsförbudet i FN-stadgan samt rättfärdigandet av USA:s och Natos militära interventioner med åberopande av den så kallade R2P-doktrinen (R2P-responsibility to protect).

Under konferensens andra dag höll professor Ola Tunander, verksam vid fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo, föredraget Efter Libyen – Syrien och säkerhetsrådets permanenta medlemmar. Föredraget kretsade mycket kring hur olika ”aktörer för kriget”, dvs. de som agiterar för diverse militära ingripanden, lurar opinionen för att rättfärdiga sin politik och för att utöva påtryckningar på avvikande röster inom FN:s säkerhetsråd.

Tunander drog paralleller mellan krigspropagandan i Libyen och Syrien med det som hände under konflikten i Bosnien-Hercegovina på 1990-talet. Apropå beskjutningar av marknadsplatsen i Sarajevo som bosnienserberna blivit beskyllda för, berättade professorn, med goda kontakter inom Nato, att ”den bosniska sidan”, som han kallade Izetbegovićtrogna styrkor, enligt flera samstämmiga Nato-källor, beskjutit sin egen befolkning.

– Samtliga sa att Natos konklusion var att det var en bosnisk attack på de egna. Men det var aldrig offentligt. Och det tycks vara så att det är vanligt inför FN-beslut, till exempel, att man då har det som kallas false flag operations, alltså att man luras, genom att angripa eget folk för att på det sättet legitimera ett militärt ingripande, sade Tunander.

Årets ”Nordiska fredssamtal”, med när 100 deltagare från hela Norden, avslutades med annonseringen av den kommande demonstrationen ”Nej till Big Brother Obama” som hålls i Stockholm den 4 september med anledning av den amerikanska presidentens Sverigebesök.

SRNA – JUSTITIA PAX VERITAS
Stockholm den 20 augusti 2013

Donera till oss »