Krigspropaganda

Nyhetsankare på New York Times hoppade av.