JPV intervjuas av Expressen

Justitia Pax Veritas har de senaste åren allt mer tagit plats som en aktör i debatten om skeendena i fd Jugoslavien. Efter framgångsrika framträdanden i exempelvis DN, SVT och Aftonbladet har intresset för föreningen vuxit, liksom dess trovärdighet. Även de kretsar som kanske inte i alla sakfrågor håller med JPV:s ståndpunkter delar föreningens uppfattning att endast en allsidig, öppen debatt och rapportering om Balkan kan bidra till ökad förståelse och minskade motsättningar.

Samtidigt florerar negativa rykten om JPV som lett till att föreningens ordförande Drago Drangel intervjuats av Expressens troligtvis mest lovande grävande journalist Claes Petersson. Som det kommer att framgå är Peterssons frågor något okonventionella och bygger på felaktiga premisser men de är ändå meningsfulla eftersom JPV, tack vare Expressen, nu har fått anledning och tillfälle att bemöta de nämnda ryktena.

1. Ni har en allmänt hållen bild av er verksamhet på hemsidan men tittar man närmare på vad du och andra ledande företrädare skriver på olika forum handlar det återkommande om folkmord och Srebrenica, och då att det inte var ett folkmord. Srebrenica beskrivs återkommande som en ”myt” och ”påhittat”. FN-tribunalen är ”tveksam”. Varför är ni inte mer öppna med att detta är era ståndpunkter?

– Först och främst, den här är en av dina frågor som bygger på felaktiga premisser. Dessutom adresserar du ett oklart ”ni” i din fråga (”ni har en allmänt hållen bild…”) vilket skapar ett utrymme att tillskriva ett oklart ”oss” till varenda kommentar som någon person någon gång lämnat på något internetforum. På det sättet skaffar man sig ett oändligt antal premisser utifrån vilka man kan dra godtyckliga slutsatser. Den här typen av frågor lämnar förstås väldigt lite utrymme åt något meningsfullt samtal. Men låt oss ändå försöka få klarhet i de ämnen som tas upp i denna fråga.

Vår, dvs. Justitia Pax Veritas (för klarhetens skull kommer jag i fortsättningen, när jag skriver ”vi” att avse JPV och inte någon annan gruppering eller person, om inte annat framgår av sammanhanget) uttalande utgångspunkt är att den förhärskande bilden av konflikten i f.d. Jugoslavien, som i mainstream media skildrats grovt ensidigt och med inslag av svartmålning, är felaktig och missvisande.

Från JPV:s sida försöker vi få till stånd en dialog och diskussion om de övergripande frågorna som bl.a. berör folkrättsliga, konstitutionella, geopolitiska och ekonomiska aspekter av konflikten som är helt försummade i den mainstreammediala diskursen om f.d. Jugoslavien. Både för att upplysa andra om de ignorerade aspekterna av konflikten men också för att vi själva ska lära oss något nytt, eftersom vi – till skillnad från en del andra krafter – inte tror att vi har monopol på sanningen som vi ska tvinga på andra. Varje gång när vi försöker belysa de nämnda folkrättsliga, konstitutionella, geopolitiska, ekonomiska aspekterna av den jugoslaviska krisen så får vi, i stället för en relevant motargumentation, anklagelser mot oss om att vi ”förnekar folkmordet i Srebrenica” och att vi är ”folkmordsförnekare”.

Exempe1

I en debattartikel (replik) i DN – JPV förordar vi dialog och debatt mellan meningsmotståndare:

http://www.dn.se/debatt/enda-vettiga-losningen-ar-dialog/

Motdebattören – statssekreteraren för integrationsfrågor Jasenko Selimovic – avfärdar detta med argumentet att det inte kan finnas någon debatt med ”folkmordsförnekare”:

http://www.dn.se/debatt/avsikten-var-folkmord/

I repliken plockar JPV isär motdebattörens argumentation:

http://www.justitiapaxveritas.org/bilaga-1-den-refuserade-artikeln/

DN vägrar publicera repliken efter att först lovat göra det.

JPV anmäler DN till PO. DN fälls – JPV vinner.

http://www.justitiapaxveritas.org/pon-faller-dn-for-svartmalning-av-representant-for-justitia-pax-veritas/

http://journalisten.se/nyheter/dn-klandras-folkmordsanklagelse

Exempel 2

JPV kritiserar i en debattartikel ett ”försoningsseminarium” som motdebattören i Exempel 1 – dvs. statssekreterare Jasenko Selimovic – står bakom.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17933822.ab

Motdebattören upprepar sin tidigare fällda karaktärsmördande argumentation från Exempel 1, utan någon som helst koppling till JPV:s artikel, och hävdar monopol på sanningen om Balkan:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17950578.ab

JPV plockar isär motdebattören och med logisk slutsatsdragning avslöjar honom som totalitär ideolog:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17974814.ab

Det är numera uppenbart att dogmatiker och censurivrare använder sig av massakern i Srebrenica för att avlegitimera debatten om konflikten i f.d. Jugoslavien. Detta är både intellektuellt ohållbart, omoraliskt och kontraproduktivt.

Annars kan man kalla Haagtribunalen för ”FN-tribunal” men detta förändrar inte det faktum att den är kontrollerad av de väststater som var part i den jugoslaviska konflikten. Detta framgår bl.a. öppet av Nato-talesmannen Jamie Sheas uttalande under bombningarna av Jugoslavien 1999.

”I believe that when Justice Arbour starts her investigation, she will because we will allow her to. It’s not Milosevic that has allowed Justice Arbour her visa to go to Kosovo to carry out her investigations. If her court, as we want, is to be allowed access, it will be because of NATO so NATO is the friend of the Tribunal, NATO are the people who have been detaining indicted war criminals for the Tribunal in Bosnia.”

http://www.nato.int/kosovo/press/p990516b.htm

Domare, åklagare och utredare från Haag, som knappast kan kallas pro-serbiska, så som Frederik Harhoff, Carla Del Ponte, Florence Hartmann, har i offentliga uttalanden och skrifter anklagat Haagtribunalen för att lyda politiska i stället för rättsliga hänsyn.

Haagtribunalen kritiserades hårt bl.a. under den Offentliga debatten om ad hoc tribunaler som hölls i Generalförsamlingen den 10 april 2013.

http://www.idc-europe.org/en/IDC-at-UN-in-New-York

I självaste New York Times har det påtalats att bilden om konflikten som följer av Haagtribunalens arbete är grovt missvisande.

http://www.nytimes.com/2012/12/08/opinion/global/selective-justice-for-the-balkans.html

Det är alltså ett av Haagåklagarnas ”expertvittnen”, diplomaten David Harland, som i västerlandets ledande tidning öppet säger att Haagtribunalen är selektiv.

En av Haagtribunalens domare, Fausto Pocar, säger offentligt att en av tribunalens domar ”contradicts any sense of justice”.

http://www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/22723/judge-hits-out-at-confusing-extremely-problematic-acquittal-of-gotovina-markac-20121117#.UyXfUfl5PK0

I stället för att förhålla sig kritiskt till Haagtribunalen vill en del västliga politiker och mainstream-journalister förbjuda granskning och kritik av denna uppenbart politiserade och kontroversiella instans. Detta är ett mycket beklämmande faktum för ovan nämnda dogmatiker.

2. Du skriver bland annat, på Sanning åt allas FB-sida, att ”SÅA är inte en grupp som består av folkmordsförnekare. För att förneka ett folkmord bör ett folkmord ha skett… osv”. Vad finns det för anledning att ifrågasätta det som FN-tribunalen kommit fram till i fråga om folkmord?

Först och främst så är Sanning åt alla en grupp och en mycket informell sammanslutning som hör till det förgångna. Den skapades någon gång i september 2011 i samband med att den norska dokumentärfilmen Staden som offrades visades i SVT. Själv lämnade jag den gruppen för evigheter sedan. Det är viktigt för en journalist att ha koll på kronologin om man är ute efter sanningen.

Till sakfrågan.

Det är kontroversiellt och omdebatterat om massakern i Srebrenica ska kallas folkmord eller inte. T.o.m. domarna i Haag är oeniga om detta – bl.a. i det viktigaste rättsfallet (Krstic-fallet) var ju en av domarna i panelen, Christoph Flügge, av annan åsikt [1]. I ett senare fall var det domaren Prisca Nyamba som hade sin ”dissenting opinion”.

Sveriges ledande folkmordsforskare från Hugo Valentin centret vid Uppsala universitet har på vetenskapliga grunder avfärdat Haagtribunalens folkmordsdom, och detta genom att tillämpa Haagtribunalens logik från tidigare domar. I det avseendet är hans bok Folkmord som metafor: bilden av kriget i Bosnien och Hercegovina (2006) mycket värdefull.

http://libris.kb.se/bib/10237366

Debatter om Srebrenica har förts och förs fortfarande i svensk media, bl.a. i Expressen. Senast i GP kritiserade just den nämnde folkmordsforskaren Kjell Magnusson Haagtribunalens folkmordsdom.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2259527-begreppet-folkmord-haller-pa-att-devalveras

Eftersom det är omdebatterat att det som hänt i Srebrenica kan kallas folkmord, så är det inte korrekt att kalla den som ifrågasätter brottsrubriceringen folkmord för ”folkmordsförnekare”. För då är det fråga, rent logiskt, om cirkelargumentation. Och argumentationstekniskt är det fråga om karaktärsmord, i syfte att slippa debattera sakfrågor. På fotbollsspråk heter en sådan taktik ”bollen kan passera men inte motspelaren”.

Varje dag ifrågasätts och kritiseras hundratusentals beslut och domar avkunnade vid olika domstolar i världen men bara Haagtribunalens domar får, enligt vissa ultradogmatiker, inte kritiseras. Varken Bibeln eller Koranen har samma status i fundamentalistiska kretsar som Haagtribunalens domar har bland vissa politiker och mainstream journalister i väst. Detta är som sagt ett beklämmande faktum i sammanhanget.

3. Du skriver i ett annat sammanhang, om Staden som offrades, om att FN-tribunalen har ”tveksamma mål”. Berätta gärna närmare kring detta.

Detta är något som jag skrivit för snart tre år sedan. Vad exakt jag menade vid tillfället vet jag inte. Jag kan ha menat tribunalens tveksamma mål med tanke på Jamie Sheas uttalande (se svar på fråga 1). Men eftersom kommentaren föranleddes av att Nerma Jelacic (talesman för Haagtribunalen) kontaktade SVT i syfte att meddela att de ska fråga Haagtribunalen innan de skriver eller sänder något som berör kriget i forna Jugoslavien så skulle jag gissa på att ”tveksamheten” är förknippad med just den konkreta situationen.

Vad är då tveksamt här? Vi vänder oss mot att en domstol, vilken det än handlar om, ska bestämma över vad media sänder och skriver om. I det här fallet är det uppenbart att det handlar om att tribunalen har tveksamma mål om de vill sätta stopp för belysning av andra fakta än de som tribunalen har velat ta upp av den ena eller andra anledningen.

Att detta inte ses som tveksamt av en journalist som ska vara mån om mediernas frihet och oberoende är förvånande och oroväckande.

4. Vad är syftet med JPV och vad vill ni uppnå? Beskrivningen av era aktiviteter handlar ofta om flygblad under minnesdagen av Srebrenica, aktiviteter vid Forum för levande historia och påtryckningar mot olika medier? Vad är målet med allt detta?

Beträffande syftet med JPV har den frågan redan besvarats och framgått av tidigare svar. På tal om ”beskrivningen av våra aktiviteter” så är den missvisande. Varken JPV som förening eller någon av föreningens medlemmar har någonsin delat ut några flygblad under minnesdagen av Srebrenica. Jag (Drago Drangel) delade ut flygblad när Forum för levande historia (FLH) presenterade sitt projekt om ”Nationalismen i Jugoslavien” som nästan uteslutande handlar om Srebrenica. Noterbart är att det här hände innan JPV bildade. Detta FLH-projekt, som tillkom och förbereddes under tveksamma omständigheter och med tämligen svekfulla metoder, har marknadsförts på ett falskt sätt – FLH har hävdat att de fått stöd från en i sammanhanget relevant instans som senare förnekat det. Projektet, som bygger på en blind tro på den kontroversiella ”auktoriteten” Haagtribunalen, strider för övrigt helt mot det uttalade syftet med utbildningen om att lära sig att ifrågasätta auktoriteter. Projektet sprider dessutom etniska fördomar bland svenska skolelever hos vilka man dessutom skapar acceptans för bruket av icke auktoriserat våld under benämningen ”mänskliga rättigheter”. Vilket är en notorisk politisering av utbildningsväsendet. Detta borde vara föremål för granskning och kritik från flera håll, inte minst från journalistiskt håll.

När det gäller JPV så har vi faktiskt delat ut flygblad, i samband med en demonstration i höstas, kopplad till konflikten i Syrien. Då delade vi ut flygbladet om kampanjen ”Dear Mark” som vi också annonserade på olika håll, bland annat i tidningen Journalisten. Responsen har varit oerhört positiv.

När det gäller JPV:s förhållande till media så försöker vi så ofta vi kan och finner befogat publicera debattartiklar eller påtala felaktigheter eller grova ensidigheter i artiklar. Det finns inget illegitimt i detta som du verkar antyda med ordet ”påtryckningar”. Många medier inbjuder själva till den typen av interaktion med sina läsare/tittare, och flertalet medier har faktiskt tackat oss för våra insatser. Ordet ”påtryckningar” implicerar dessutom att vi ska ha någon slags maktposition i samhället vilket förstås är ren nonsens.

5. Du har även spridit en film om Srebrenica som är fejkad. Det är en man som i slutet lossar sina rep runt händerna och ser ut att överleva. Men på originalfilmen framgår att han lösgörs för att bära sina döda kamrater till ett hus, där han sedan skjuts.

När jag var aktiv inom fb-gruppen Sanning åt alla hade vi under en tid idén om att samla allt material kopplat till gruppens tema (den norska dokumentärfilmen Staden som offrades som visades i SVT) för att sedan kunna utvärdera det. Angående den film som du tar upp kan man konstatera att det är viktigt med källkritik, och det gäller för alla. T.ex. lyder den missvisande rubriken ”iscensatt arkebusering i Srebrenica”. Du har helt korrekt påpekat att påståendet om ”iscensatt” arkebusering inte är sant. Däremot verkar du har accepterat den andra delen av påståendet, om att den här krigsförbrytelsen är kopplad till Srebrenica. Men har du verkligen kollat upp att det förhåller sig så?

Det här visar också hur viktigt det är med öppna dialoger och debatter, för då kommer det som är falskt att uppdagas och det som är sant att förbli kvar. Till sanningens och alla välmenande människors gagn.

6. Vid ett tillfälle ändrades faktiskt innehållet i en artikel (Aftonbladet om Angelina Jolie) sedan ni gjort påtryckningar. Berätta gärna närmare om det.

Den här frågan besvarades delvis redan i svaret på fråga 4. Det är som sagt helt legitimt att påtala fel och brister i rapporteringen. I det konkreta fallet skrev Aftonbladet en artikel om att hot ska förekommit mot Angelina Jolie pga. hennes film om Bosnien. Den kritiserade meningen som du hänvisar till löd så här:

Enligt uppgifter ska detta bero på filmens innehåll som på ett realistiskt sätt behandlar det bosniska kriget för 20 år sedan.”

Artikeln blev sedan ändrad till:

Enligt uppgifter ska detta bero på filmens innehåll som behandlar det bosniska kriget för 20 år sedan.”

Det som togs bort ur den kritiserade meningen – orden ”på ett realistiskt sätt” – är alltså det partiska påståendet att Angelina Jolies film skildrar kriget på ett realistiskt sätt. Partiska påståenden, som du förmodligen själv är medveten om, ska inte finnas i nyhetsartiklar.

En JPV-medlem som varit i kontakt med Aftonbladet säger att man från tidningens sida faktiskt tackat för det här påpekandet.

Vidare kan man lägga till att filmen är mycket kontroversiell på Balkan och hård kritik mot den har förekommit även i engelskspråkig media. Angelina Jolie är – icke att förglömma – en aktiv medlem i Council on Foreign Relations, som har enorm påverkan på den amerikanska utrikespolitiken. Detta betyder att man ska vara ännu mer försiktig när Jolies regidebut behandlar ett krig och en konflikt där USA varit och är en part, om man vill skriva en opartisk och saklig artikel i enlighet med grundläggande journalistiska principer.

7. Vilken är din roll inom Sanning åt alla? Det är tydligt i dina inlägg där att du har en drivande roll.

Facebook-gruppen Sanning åt alla bildades någon gång i september 2011 i samband med att den norska dokumentärfilmen visades i SVT. Gruppen startades i Sverige för att stödja SVT, som hade utsatts för hårda påtryckningar (och här är det legitimt att tala om påtryckningar då det inte handlade om rättelse av felaktiga uppgifter eller kritik mot osaklighet utan om rena censurförsök) bl.a. från en statssekreterare som missbrukade sin ställning i den svenska regeringen för att påverka utbudet i public service. Jag var inledningsvis aktiv inom den gruppen, då det fanns en enorm energi som bland annat ledde till att gruppbeskrivningen översattes till 14 världsspråk (bl.a. engelska, kinesiska, ryska, spanska, tyska, hebreiska…). Gruppen förlorade dock sitt fokus vilket var en av anledningarna till att jag så småningom lämnade den.

Numera är jag som bekant aktiv inom JPV, som har en betydlig bredare agenda och sysslar inte bara med f.d. Jugoslavien utan i allt större utsträckning med andra konflikter i världen, så som dagsaktuella Syrien och Ukraina. Med utgångspunkt i lärdomar från konflikten i f.d. Jugoslavien.

8. Det finns flera mer eller mindre kända namn som kopplas till SÅA och JPV, som Krister Kronlid och Jovan Radomir. Hur ser samarbetet ut med dem?

Tillsammans med socialdemokraten Krister Kronlid har vi skrivit ihop ett par debattartiklar, senast en i Aftonbladet som handlade om HBTQ-frågan och Balkan.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article17573646.ab

se även

http://www.justitiapaxveritas.org/pridefestival-i-sarajevo/

Och vi är enormt glada och tacksamma för hans engagemang.

Jovan, som vissa i JPV känner sedan tidigare, är däremot en opolitisk person. Han sysslar mest med att sprida en positiv och normal bild av Balkan bla genom sin framgångsrika kokbok ”Mitt Balkan – mat och människor” som lockar följare på bla fb av en bred publik från Balkan. Det är så jag känner honom.

Han är en av många som gillat innehåll på JPV:s FB-sida, och det visar att vår trovärdighet och legitimitet ökar i allt bredare kretsar, vilket förstås är glädjande.

9. När det gäller Radomir har jag förstått att ni är vänner och att han till viss del delat er kamp när det gäller kritiken mot FP-politikern Jasenko Selimovic. Hur ser du på Radomirs engagemang i Jasenko-frågan och i övriga frågor som JPV driver?

Den här frågan är delvis redan besvarad. När det gäller statssekreterare Jasenko Selimovic så är väldigt många kritiska mot hans agerande eftersom han missbrukar sin ställning som tjänsteman inom den svenska regeringen för att driva Bosnien-Hercegovinas inrikespolitiska frågor på ett så grovt partiskt sätt att han eskalerar klyftor mellan berörda folkgrupper i Sverige. Och exploaterar dem.

Svenskserbiska förbund har klagat mot honom flertalet gånger, senast i ett brev till Sveriges regering och till samtliga partiledare. I press på Balkan har han i samband med det kallats ”skam för Sveriges institutioner”.

http://svenskserber.se/savez/wp-content/uploads/ANG-Selimovic-SV.pdf

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2013/11/statssekreterare-klumpar-ihop-kristallnatten-forintelsen-bosinienkriget-och-socialdemokraterna

http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Savez-Srba-iz-Svedske-Jasenko-Selimovic-sramota-za-svedske-institucije-212822.html

Vore det inte mer angeläget för journalister i Sverige att granska en makthavares arbete som uppenbarligen använder sin maktposition till tveksamma ändamål, med destruktiva följder för det svenska samhället, än att granska de som på helt legitima grunder kritiserat maktmissbruket? För Expressens del kan man konstatera att en sådan granskning ännu så länge har lyst med sin frånvaro.

10. När det gäller Kronlid har ni samarbetat när det gäller debattartiklar och han tycks förknippa sig med er? Skriver bland annat ”Tillsammans för sanning och rätt” i ett sammanhang. Hur fick ni kontakt och hur ser samarbetet ut?

Jag har för mig att vi upptäckte Krister på internet, i samband med att han attackerats för att han skrivit någonting på sin blogg. Vi är som sagt oerhört tacksamma för hans insatser för sanningen och rätten. Inte minst för hans agerande i samband med Gert Fylkings chauvinistiska uttalanden som tilldelade serber epiteter som ”Breivikar”, ”svin” och ”psykopater”.

http://www.dn.se/kultur-noje/gert-fylking-anmals-for-hets-mot-folkgrupp/

Och medan Fylking faktiskt tog avstånd från sina hätska uttalanden så anklagades han senare för att ”tysta en journalist” av exakt samma personer som velat tysta SVT pga. en dokumentärfilm som byggde på amerikanska och bosninemuslimska källor. Det är även intressant att det kom in 25 JK-anmälningar mot Fylkning pga. hets mot folkgrupp, samtidigt som det kom ett stödbrev till honom för visat ”sunt förnuft”.

http://www.justitiapaxveritas.org/jk-anmalan-hets-mot-folkgrupp-i-radio-1/

Avslutningsvis kan man notera att det idag är mindre kontroversiellt att stödja eller rättfärdiga nazister än att ifrågasätta den dominerande bilden av konflikten i Jugoslavien. Vilket är ett ganska beklämmande faktum i sammanhanget.

Justitia Pax Veritas
Stockholm den 17 mars 2014

Donera till oss »

 

 
[1] Efter att intervjun med Expressen publicerades på JPV:s hemsida visades det att Christoph Flügge egentligen framfört sina avvikande ståndpunkter inte som medlem i en domarpanel utan i en uppmärksammad intervju i tidningen Der Spiegel.
http://www.spiegel.de/international/spiegel/un-tribunal-judge-on-the-karadzic-trial-a-victory-for-justice-a-635205.html
Detta undergräver inte på något sätt den tes som JPV anser är självklar i ett fritt och demokratiskt samhälle, nämligen att det ska vara möjligt att ifrågasätta Haagtribunalens domar. Snarare förstärker den aktuella intervjun, både journalistens frågor och Christoph Flügges svar, JPV:s självklara hållning i sammanhanget.