Granskningsnämnden följer inte egen praxis

Föreningen Justitia Pax Veritas (JPV) lämnade på onsdagen in en begäran om omprövning av Granskningsnämndens friande beslut beträffande ett inslag om Pridefestivalen i Belgrad som sändes i Sveriges Radio i början av oktober. Enligt föreningen tillämpade Granskningsnämnden felaktiga regelverk i flera avseenden samt bröt mot sin egen praxis.

JPV menar att det är ologiskt att Granskningsnämnden uppfattar fallet som om det varken är av större vikt eller principiell betydelse. Inslaget har blivit uppmärksammat både i Sverige och utomlands, ett 30-tal anmälningar har gjorts och flera principiellt viktiga frågor aktualiseras. Ärendet har ändå avgjorts endast av en andre vice ordförande vilket är ett uppenbart brott mot bestämmelserna om beslutförhet i Radio- och tv-lagen, enligt JPV.

I sin begäran konstaterar JPV att nämnden, i strid med praxis, inte tillämpat den s.k. demokratibestälmmelsen som innebär en skyldighet att markera avståndstagande från uppenbart kränkande uttalanden om folkgrupp. Föreningen påpekar att bestämmelsen ska tillämpas likvärdigt oavsett vem som är måltavlan för sådana kränkande uttalanden och betonar att samma yttrandefrihetsbegränsningar ska gälla för ”eliten” som för ”mannen på gatan”.

Radioprogrammet P1-morgon på Sveriges Radio sändes i början av oktober och handlade om Pridefestivalen i Belgrad. I programmet, som gästades av Robert Hårdh från Civil Rights Defenders och Stina Magnusson Buur från Kvinna till Kvinna, framstäldes det kränkande påståenden om serber och den serbisk-ortodoxa kyrkan. Inslaget har upprört många svenskar med serbiskt ursprung och ett 30-tal anmälningar gjordes till Granskningsnämnden som i slutet av december friade inslaget.

Justitia Pax Veritas

 

  Läs Justitia Pax Veritas begäran om omprövning här »
  Eller ladda ner den som PDF-fil här »

Donera till oss »