JK-anmälan – Hets mot folkgrupp i radio 1

In english: Incitement to racial hatred on Radio 1

Föremål för anmälan: Programledaren Gert Fylkings uttalanden i radioprogrammet ”Gerts värld” som sändes i Radio 1, den 17 april, vid 7 tiden.[1]
 

 
Programledaren Gert Fylking förtalar och uttrycker sig uppseendeväckande nedlåtande om det serbiska folket, likställer det med Breivik och insinuerar att större delen av det serbiska folket är psykopater och dumma i huvudet.

”Värden är full utav sådana här breivikar, vi har fått tag på många andra också, via har fått tag på de här serberna [paus] som betedde sig som jävla svin, som hade ihjäl flera hundra tusentals människor och jagade flera miljoner människor på flykt, dem har vi fått tag på. Men tror du att dem döms av serber? Nej! Serberna hyllar dem som hjältar! Vilka är då psykopater? är det den större delen av den serbiska befolkningen som är dumma i huvudet? Eller är det bara dem här människorna som nu är dömda för krigsförbrytelse som är dumma i huvudet?”

Innehållet i ovanstående uttalande är egentligen så uppenbart kränkande att det inte behöver förklaras särskilt. En programledare i en rikstäckande radiostation förtalar –de facto kriminaliserar – och uttrycker missaktning mot en grupp personer med anspelning på nationellt och/eller etniskt ursprung.

Av programledarens ordval men också tonläge framgår tydligt att ovan nämnda uttalanden om serberna – innehållande epiteter och etiketter ”breivikar”, ”svinaktiga”, ”dumma i huvudet” ”psykopater” – inte kan vara en del i en saklig och vederhäftig diskussion. Det är också uppenbart att de fällda uttalandena är allvarligt menade och att avsikten inte kan vara något annat än att uttrycka sin avsky och missaktning mot det serbiska folket.

Gert Fylkings svartmålning av serber som folkgrupp är tyvärr inte en isolerad företeelse utan utgör snarare en logisk följd av att kriget i f.d. Jugoslavien av media skildrats grovt ensidigt.[2] De som har velat åstadkomma en allsidig rapportering om konflikterna i f.d. Jugoslavien har med olika mekanismer stängts ute från det offentliga samtalet.[3] Det skulle vara cyniskt att åberopa yttrandefrihet till den misstänktes försvar i ett klimat där man kan framföra i princip vilka som helst anklagelser mot en sida i en etno-religiös konflikt medan de som försöker nyansera bilden av konflikten blir utsatta för olika former av institutionella[4] och utominstitutionella repressalier.

Mot den bakgrunden är det inte särskilt överraskande att vi nu fått höra detta chauvinistiska vansinnesutbrott från en känd programledare och nöjesprofil.

Det är värt att påpeka att mellan 100 000 och 250 000 personer av serbiskt ursprung, enligt uppskattningar från svenska ambassaden i Belgrad,[5] lever i dagens Sverige.[6]

Många av dessa människor med serbiskt ursprung kom till Sverige som flyktingar från kriget i f.d. Jugoslavien, har anhöriga bland krigsoffer eller är själva offer för etnisk rensning som också det serbiska folket drabbats utav.[7]

Mot bakgrund av hur Sveriges demografi ser ut idag är det tydligt att de aktuella uttalandena inte bara skadat den förtalade och angripna folkgruppen utan också flera andra viktiga samhällsintressen som t.ex. interetniska och interreligiösa relationer i dagens Sverige.

Med hänsyn till att brottet hets mot folkgrupp ofta åberopas av diverse inflytelserika organisationer i den svenska allmänheten som vill göra gällande att de agerar utifrån ett universalistiskt perspektiv – och som hittills varit synnerligen tysta i det aktuella fallet – är det av stor vikt att bestämmelsen om hets mot folkgrupp tillämpas likvärdigt, oavsett den drabbade gruppens sociala inflytande.

Justitia Pax Veritas

Stockholm den 24 april 2012

 

[1] Se http://play.radio1.se/catchup/clip/6712 ;de aktuella uttalandena finns från 33:30 och framåt. Se alternativt http://www.youtube.com/watch?v=eUoAcW8gE9Q.

[2] Notera att Gert Fyllkings samtalspartner i det aktuella programmet, Kim Kärfalk inte distanserar sig utan snarare kompletterar hans kränkande uttalanden och gör sig därmed delaktig i gärningen.

[3] Björn Eklund, mångårig redaktionschef för Ordfront magasin, blev uppsagd år 2004 bara pga. en diskurskritisk intervju, Granskningsnämnden fäller i regel varje program som inte följer den (in)officiella ensidiga diskursen i Jugoslavienfrågan, även när inga faktafel kunnat påvisas.

[4]I sammanhanget är det oroväckande att den svenska regeringen, rättare sagt Arbetsmarknadsdepartementet, har låtit en statssekreterare ”med ansvar för integrations-, diskriminerings- och människorättsfrågor”, att på ett uppenbart olämpligt och diskriminerande sätt driva säretniska frågor och importera en främmande konflikt och ett inbördeskrig till Sverige. Vederbörande representant för Sveriges regering har även upprepade gånger med sina offentliga framträdanden försökt styra det svenska public services utbud, när det gäller konflikten i f.d. Jugoslavien.

[5] Den tidigare svenske ambassadören i Belgrad Krister Bringéus har påpekat detta i flera uttalanden. ”Det här samarbetet beror självklart också på den stora serbiska diasporan, som räknar flera hundra tusen och som med stolthet kan kalla sig både serber och svenskar”. K. Bringeus i intervju till Pressonline.rs 2009-09-04 (”Ova saradnja svakako zavisi i od velike srpske dijaspore u Švedskoj, koje ima više stotina hiljada i koja s ponosom sebe može nazvati i Srbima i Šveđanima”) http://www.pressonline.rs/… ”I Sverige, som [Bringeus] la til, lever 250 000 personer av serbisk härkomst.” (”U Švedskoj, kako je [Bringeus] dodao, živi 250.000 građana srpskog porekla.”) http://www.b92.net/…

[6] Många medier i den ex-jugoslaviska regionen har uppmärksammat Radio 1:s chauvinistiska utspel. Se t.ex. http://www.nezavisne.com/… http://www.index.hr/…; http://www.vesti.rs/…; ttp://www.glassrpske.com/…

[7] Det borde vara onödigt att påpeka att hyllningar av diverse krigsledare och krigsherrar har förekommit på alla sidor i den jugoslaviska konflikten. Vill man förtala någon folkgrupp går det alltid att finna ursäkter. även i Sverige behandlas kontroversiella personer med synbar respekt (t.ex. USA:s tidigare utrikesminister Madelaine Albright som öppet kan uttrycka att det är värt att offra en halvmiljon barn för högre ändamål). Den som på den grunden skulle insinuera att de flesta svenskar är psykopater skulle med rätta anses vara psykopat själv.
 

Donera till oss »