Jan Hagberg nomineras till Raoul Wallenbergpriset

Ideella föreningen Justitia Pax Veritas nominerade idag Jan Hagberg till det nyinstiftade Raoul Wallenbergpriset. I motiveringen sägs det att Jan Hagberg är nästan ensam om att ha uppmärksammat ”det fina minglets rasism” dvs. en form av rasism som odlas av delar av etablissemanget och som riktas mot de slaviska folk och länder som ”inte alldeles underkastar sig västs diktat”.

 

Till Raoul Wallenberg Academy

 
Vår organisation som bl.a. ägnar sig åt människorättsliga frågor har tack vare en debattartikel i SvD av integrationsminister Erik Ullenhag uppmärksammats på instiftandet av ett nytt pris till minne av Raoul Wallenberg.[1] Mot den bakgrunden föreslår Justitia Pax Veritas att priset tilldelas stockholmaren Jan Hagberg som i Raoul Wallenbergs anda i dag arbetar för att öka kunskapen om en särskilt farlig form av främlingsfientlighet och intolerans.

Bakgrunden till Raoul Wallenbergs beundransvärda gärning var den nazistiska totalitarismen och expansionismen som utrotade miljontals människor bara för att de ansågs tillhöra en ”lägre ras”. Förutom judar, som var en särskild måltavla, utsattes också den slaviska befolkningen i Östeuropa för nazisternas förintelsepolitik. Den nazistiska Drang nach Osten-utvidgningen drabbade bl.a. miljontals polacker, vitryssar, ryssar och serber. De sistnämnda led särskilt mycket pga. sitt hårdnackade motstånd mot den nazistiska ockupationen och söndringen av Jugoslavien. På grund av deras två motståndsrörelser – den kommunistiska och den monarkistiska – bedrev Hitler en särskilt hård politik mot det serbiska folket. Dels lät han diverse chauvinistiska regimer i nybildade lydstater bedriva utrotningspolitik riktad mot serber men också mot judar och romer (det mest ökända exemplet är koncentrationslägret Jasenovac där t.o.m. nazistiska SS-officerare var förfärade över brottens omfattning och brutalitet). Dels tillämpade de nazistiska ockupanterna den så kallade 100:1 kalkylen vilket innebar att för varje dödad soldat i Tredje Rikets tjänst avrättades 100 civila serber.

När vi idag hedrar Raoul Wallenberg ska vi komma ihåg att han verkade i en tid då rasismen var normaliserad genom att den förespråkades och utövades av många som tillhörde Europas högsta samhällsskick. Idag finns det en hel del organisationer och individer som bekämpar olika former av intolerans och främlingsfientlighet som bedrivs av extremistiska grupper och individer. Den kampen är givetvis värdefull och viktig men Jan Hagberg är nästan ensam om att ha uppmärksammat en särskilt farlig form av rasism – den som odlas av delar av etablissemanget. I sin artikel ”Det fina minglets rasism” skriver Hagberg bl.a. följande:

”Öppna och läs så en svensk tidnings skriverier om de slaviska folk, om de länder som inte alldeles underkastar sig västs diktat. Länder som Ryssland, Vitryssland eller Serbien. Läs vilken artikel som helst om serber – och byt sedan ut artikelns serber mot judar. I det ena fallet lyfts inte på ett ögonbryn över de grövsta kränkningar. Vad hjälper att mer än 100 000 människor med sådant ursprung lever i vårt land. Över den andra varianten skulle medierna gå i fullständigt spagat – för att nå ända fram till Auschwitz.

President Clintons utrikesminister Madeleine Albright, krigsförbrytarska som medansvarig för bombkrig i strid mot FN-stadgan, har nyligen varit i sitt födelseland Tjeckien för att sponsra sin nya bok Pragvintern. Hon möttes i ett varuhus av en demonstration ledd av den tjeckiske filmaren Vaclav Dvorsak, upphovsman till filmen ”Det stulna Kosovo”. Detta tilltag fick den verserade, tidigare ministern att alldeles tappa besinningen och inför menigheten tjuta: ”Disgusting Serbs!”

Byt gärna ut ordet Serbs mot Jews, uttalat av – bara som en tanke – en östlig utrikesminister, och det är lätt att inse vilka rubriker som skulle spridas (över västvärlden). Nu blev här tyst som i graven, för det var den accepterade, de fina kretsarnas rasism som uttrycktes av den avsuttna ministern.”[2]
 

Som Jan Hagberg antyder i sin artikel är exempel i Sverige på etablissemangets rasistiska och främlingsfientliga utbrott à la Albright inte få.[3]. För ca ett år sedan kallade en känd svensk programledare serber för breivikar, pyskopater och dumma i huvudet; i ett direktsänt radioprogram med rikstäckning. Justitiekanslern, som annars frekvent väcker åtal för hets mot folkgrupp pga. anonyma läsarkommentarer på hemsidor för marginella politiska rörelser, beslöt att inte inleda förundersökning med motiveringen att yttrandefriheten är särskilt stark när det gäller ”politiska yttranden” och ”debatt i frågor av allmänt intresse”. JK:s beslut föregicks av utspel från två framstående ”antirasister” som försvarade(!) programledarens hätska utspel.[4] En annan, mycket framstående ”människorättsaktivist” fällde i Sveriges Radio grova och generaliserande omdömen om det serbiska folket med påståenden om att serberna ska vara särskilt våldsamma och att deras kyrka ”alltid har varit en negativ kraft”. Det aktuella programmet, som var helt i linje med Albrights uttalande ”Disgusting Serbs!”, friades av Granskningsnämnden, trots nämndens i övrigt mycket restriktiva praxis när det gäller negativa uttalanden om folkgrupper.[5]

I en del svenska gymnasieskolor pågår dessutom ett projekt om konflikten i före detta Jugoslavien som utsätter svenska elever för förenklade budskap och döljer stormakters avgörande roll när det gäller blodbadet mellan de jugoslaviska folken. Det serbiska folket är denna gång särskilt ansatt pga. sitt motstånd mot söndringen av Jugoslavien och mot koloniseringen och ödeläggelsen av den resursrika och strategiskt viktiga Balkanhalvön – mot en nutida Drang nach Osten-utvidgningspolitik. Justitia Pax Veritas har tagit emot åtskilliga rapporter om svenskserbiska skolelever som mår dåligt pga. kollektivt skuldbeläggande, och för dem är Jan Hagbergs tappra ord plåster på de själsliga såren.

Det är uppenbart att Jan Hagberg, i Raoul Wallenbergs anda, verkar i extremt hård motvind när han klär av etablissemangets rasism eller, för att använda integrationsminister Erik Ullenhags uttryck, normaliserat hat. Därför anser Justitia Pax Veritas att Jan Hagberg är en självklar vinnare av Raoul Wallenbergpriset.

Tack Jan Hagberg! Länge leve Raoul Wallenbergs minne!

Justitia Pax Veritas
Stockholm den 10 juni 2013
Donera till oss »

 

 
[1] Se Erik Ullenhags artikel i SvD ”Nytt Raoul Wallenberg-pris” http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nytt-raoul-wallenberg-pris_8162438.svd

[2] Jan Hagbergs artikel ”Det fina minglets rasism” publicerades på internettidningen Nyhetsbanken http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1148

[3] Madeleine Albright har sedan tidigare gjort sig känd för sin avhumaniserande syn på andra folk genom sitt – i grund och botten islamofobiska – uttalande i vilket hon rättfärdigade dödandet av 500 000 irakiska barn som ett led i hennes utrikespolitik. Jan Hagberg tar upp även detta uttalande i sin debattartikel ”Strålkastaren på Telia” http://deba-tt.blogspot.se/2013/02/stralkastaren-pa-telia.html där han återigen påpekar att denna rasism accepteras om det kommer från de fina kretsarna.

[4]För mer information om det aktuella rättsfallet se Justitia Pax Veritas JK anmälan http://www.justitiapaxveritas.org/jk-anmalan-hets-mot-folkgrupp-i-radio-1/, JK:s beslut att inte inleda förundersökning http://www.justitiapaxveritas.org/justitiekanslerns-beslut-om-ifragasatt-yttrandefrihetsbrott/ samt artikeln Swedish “fighters against xenophobia” claim Serbs are worse than Breivik på den globala portalen Global research http://www.globalresearch.ca/swedish-fighters-against-xenophobia-claim-serbs-are-worse-than-breivik/30633

[5] Se artikeln ”Granskningsnämnden följer inte egen praxis” http://www.justitiapaxveritas.org/jpv-granskningsnamnden-foljer-inte-egen-praxis-2/