Så donerar du till oss

Vill du veta varför din gåva gör skillnad? Läs detta.

∙ Via BankGiro:

Bankgironummer:102-1088 (Betalningsmottagare: Justitia Pax Veritas)
Märk betalningen ”Donation JPV”.
Vid inbetalning från utlandet: IBAN: SE6350000000052311078402 (BIC-kod: ESSESESS).

∙ Via PayPal:

Tack för din gåva – den gör skillnad!