Krivično gonjenje nakon počinjenog genocida predstavlja izazov

Veoma sam uzrujan zbog debatnog članka “Liberalna partija podstiče ksenofobiju”. Spasoje Marjanović iz Justicija Paks Veritasa počinje debatu tako što na “mekan način” obmanjuje čitaoce. On navodi jedan fin primjer, drugarstvo između Zlatana Ibrahimovića i Novaka Đokovića.

Pomirenje na Balkanu znači mnogo više od prijateljstva dvojice fantastičnih sportskih zvijezda. Suditi krivcima i dijeliti pravdu nakon genocia je težak izazov. Još je teže nastaviti sa običnim životom, nastaviti dalje jedni pored drugih. Danas postoji nekoliko manje ili više permanentnih sudova koji se bave suđenjem krivcima za zločine protiv čovječnosti, genodic i dr. Danas su u Bosni i Hercegovini otkrivene masovne grobnice u kojima su sahranjene desetine hiljada nevinih, civilnih žrtava sahranjene. Ko nije čuo za Srebrenicu, Tomašicu, Biljane, Kamenicu gdje su ljudi ubijani samo zato što su imali drugu vjeroispovjest?

Spasoje Marjanović bagatelizuje napore koje čine političari poput Jasenka Selimovića i Fredrika Malma i pretvara ih u antisrpske poteze. Griješe li Selimović i Malm kada daju podršku nastavku EU integracija Bosne i Hercegovine, kada razjašnjavaju važnost stvaranja zajedničkih državnih istitucija u Bosni i Hercegovini da bi zemlja mogla da funkcioniše i da se ne bi još više dijelila i kada podvlače važnost jačanja liberalnih principa o individualnim pravima u Bosni i Hercegovini?

Po Marjanoviću general Divjak je kriv jer se u ratu stavio na stranu Bosanaca i branio svoj grad Sarajevo. Kako da tumačimo riječi Marjanovića kada kaže da se “Divjak ljuti kada ga zovu Srbinom” ili da se “Divjak dakle trebao pomiriti sa bosanskim Muslimanom Jasenkom Selimovićem”? Spasoje Marjanović daje sebi pravo da sudi da li je Divjak “pravi Srbin” i da li je Jasenko “pravi bosanski Musliman”. Što sam lično doživio od strane najgorih nacionalista u ratu u Bosni i Hercegovini, kada su dijelili narode po etničkoj pripadnosti.

Spasoje Marjanović ima opasnu filozofiju kao ksenofobične snage u Švedskoj koje dijele narod na “Nas i Njih”.

Napad na Divjaka je u stvari napad na sve vrijednosti koje bosansko društvo oslikava: raznolikost, pravda, solidarnost i ravnopravnost između žena i muškaraca. Istina boli ali to je ispravan put ka pomirenju.

Edin Osmančević

Članak je objavljen u listu “Aftonbladet” 30. novembra 2013.

Donera till oss »