Debata u Švedskoj povodom gostovanja generala Divjaka

Spasoje Marjanović: Liberalna partija podstiče ksenofobiju
Edin Osmančević: Krivično gonjenje nakon počinjenog genocida predstavlja izazov
Jonas Paulson: Divjak se opredijelio za Bosnu
Alen Musaefendić: Malo koji junak se može mjeriti sa Divjakom
Jasenko Selimović: O ratu na Balkanu postoji samo jedna istina
Spasoje Marjanović: Lažne tvrdnje u diskusiji o Balkanu

Donera till oss »