Intervju med Drago Drangel, JPV:s vice ordförande

Intervju med Drago Drangel, vice ordförande för ideella föreningen Justitia Pax Veritas, med anledning av föreningens nominering av Jan Hagberg till Raoul Wallenbergpriset.   Naš list: På olika forum på nätet, sociala medier och inte minst i anslutning till debattartiklar om f.d. Jugoslavien har många uppmärksammat det något ovanliga, serbiskt-svenska namnet Drago Drangel. Kan du […]

Den av DN refuserade artikeln

Jasenko Selimovic fortsätter att använda sig av massakern i Srebrenica för att reducera kriget och konflikten i Bosnien-Hercegovina till en händelse som inträffade i juli 1995, dvs. under krigets sista år. För att legitimera sina anspråk på monopol på sanningen i komplicerade politiska frågor som konflikten i denna ex-jugoslaviska delrepublik bottnar i – nämligen dess […]

Granskningsnämnden ändrar inte beslutet

BESLUT 2013-01-17       Dnr: 12/02803 SAKEN Begäran om omprövning av granskningsnämndens beslut 12/02096 BESLUT Granskningsnämnden ändrar inte beslutet. _______________________________ BAKGRUND Granskningsnämnden prövade och friade i beslut 12/02096 från den 19 december 2012 ett inslag i P1-morgon som handlade om Pridefestivalen i Serbiens huvudstad Belgrad som hade invigts dagen innan. Utgångspunkten för inslaget var […]