Brev till SvD:s journalist Negra Efendic

JPV:s medlem Spasoje Marjanovic har skrivit ett mail till SvD:s journalist Negra Efendic. Nedan följer en svensk översättning av brevet.

”Hej Negra,

Jag har tidigare läst några av dina artiklar om konflikten i Bosnien och Hercegovina och jag fick intryck ett par gånger att du försöker skriva objektivt, vilket givetvis är berömvärt. Dock kvarstår problemet med att det finns flera olika diskurser, vilket jag kommer att illustrera med ett par detaljer ur denna artikel om Divjak.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/generalen-bytte-sida-i-sarajevo_8756442.svd

För det första, omnämner du i artikeln Alija Izetbegovic som ”Bosnien-Hercegovinas dåvarande president” trots att president-posten inte fanns, utan det fanns, precis som nu, ”medlem i presidentrådet” respektive ”presidentrådets ordförande”. I ljuset av konflikten i Bosnien och Hercegovina är vi nog överens om att detta inte är någon oviktig detalj, eftersom medlemmar i presidentrådet representerar (representerade) de tre statsbärande folken, som är inga abstraktioner utan en samhällelig realitet och konstitutionell kategori.

För det andra så kallar du armén under Alija Izetbegovics befäl ”den bosniska armén” samtidigt som du använder beteckningen ”den serbiska armén” för den armé som höll kvar Alija Izetbegovic i Lukavica utanför Sarajevo. Om vi utgår ifrån officiella benämningar så har vi ”Bosnien-Hercegoovinas armé” och ”Jugoslaviska folkarmén”, men du har valt att se po saken substantiellt, men bara i JNA-fallet.

För det tredje skulle man av din artikel kunna dra slutsatsen att det största motståndet mot Divjak finns i Serbien. (Låt oss nu bortse ifrån varför du omnämner Dobrovoljacka-fallet som en ”händelse” och inte en ”massaker” osv.) Även om makthavarna där utfärdade en – av allt att döma mycket oprofessionellt skriven – arrestorder på Divjak, känner folket i Serbien knappast till vem han är. Men det serbiska folket i Serbiska Republiken (en av två federala enheter i Bosnien-Hercegovina) känner mycket väl till Divjaks ”person och gärning”. Och detta är, hoppas jag, bekant för dig. Någon skulle kunna tro att det rör sig om en konflikt mellan Bosnien-Hercegovina och Serbien, och inte om en konflikt inom Bosnien-Hercegovina – b.a. i fråga om Divjak.

Det finns fler detaljer som illustrerar att din artikel är marinerad i en diskurs som råder hos det folk som du härstammar ifrån. Jag skulle givetvis inte ha några problem med detta (jag tycker att du är långt mer objektiv än Bitte Hammargren, vilket i och för sig inte är någon större prestation med tanke på hur hon skriver) om det i svensk media fanns utrymme för en annan diskurs, där man skulle korsa argument och se vad som är bärkraftigt och vad som inte är det. Så här skådar vi konstant endast en sida av medaljen. Även om jag kan förstå att det rådande tillståndet är betydligt mindre problematiskt för dig än för mig, hoppas jag att du inser att man på det här sättet inte kan uppnå någon verklig förståelse, som är en förutsättning för varje försoning.

Hälsningar

Spasoje Marjanovic

http://www.justitiapaxveritas.org/utan-samtycke-fran-serberna-kroaterna-och-bosnjakerna-ar-bosnien-hercegovina-blott-en-geografisk-benamning/

http://www.justitiapaxveritas.org/i-vems-intresse-sysslar-folkpartiet-med-forsoning/