Brev till Kulturdepartementet

Angående Haagtribunalens påtryckningar mot SVT

Med anledning av påtryckningar mot SVT, framförda av Haagtribunalens talesperson Nerma Jelacic, ber vi er att ta svensk public service i skydd och säkerställa att Sverige har en mediekanal självständig i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen samt maktsfärer i samhället.

Den 28:e augusti valde SVT att sända en norsk dokumentär som visar en annan syn på kriget i Bosnien och Hercegovina. Förutom det som tittarna är vana att se i inslag om kriget i forna Jugoslavien visar dokumentären en komponent av det kriget som ofta utelämnats i svensk media – serbiska offer. Detta har väckt starka reaktioner bland en del bosnienmuslimer i Sverige, vilket flera medier rapporterat om. Visningen av filmen har också fått starkt stöd, men det stödet har svenska medier ignorerat helt.

I samband med visningen av filmen har SVT utsatts för stora påtryckningar, inte minst av statssekreteraren Jasenko Selimovic som tydligt har överskridit sina befogenheter. Senast i raden utav påtryckningar är Haagtribunalens brev adresserad till SVT:s VD Eva Hamilton. Brevet, undertecknat av Haagtribunalens talesperson Nerma Jelacic, är en direkt inblandning i SVT:s redaktionella policy vilket strider mot SVT:s sändningstillstånd.

Att döma av Eva Hamiltons kommentar till brevet [1] kan man dra slutsatsen att SVT har valt att inte ge efter för dessa påtryckningar utan att fortsätta att sträva efter en allsidig rapportering. Det är dock okänt vilken inverkan dessa påtryckningar har (haft) på Granskningsnämnden för radio och TV som i skrivande stund tar ställning till den sända dokumentären.

Därför anser vi att det är av största vikt att Kulturdepartementet reagerar och skyddar svensk public service från yttre påtryckningar av detta slag. Det är Kulturdepartementets skyldighet att protestera mot denna typ av inblandning i SVT:s redaktionella policy och förklara för Nerma Jelacic och Haagtribunalen, som tydligt överskridit sina befogenheter, att de inte kan agera som censor för svensk public service.

Mot bakrund av det ovan anförda och med hänsyn till att yttrandefrihet är grundlagsskyddad i Sverige ställer jag å organisationen Justitia Pax Veritas vägnar följande fråga: Vilka åtgärder tänker Kulturdepartementet vidta gentemot ovan beskrivna aktörer för att stärka yttrandefriheten?

På förhand tacksam för ett snart svar,

Justitia Pax Veritas

Stockholm den 1 december 2011

Donera till oss »