Bondens sommarbetraktelser kring Jugoslavien

JPV har hittills fått en hel del mail från berörda och oberörda besökare. De flesta skriver för att uttrycka sitt stöd, andra skriver för att fråga hur man kan donera till oss (nu finns det info om det på hemsidan) eller för att informera oss om att de har betalat in en slant på vårt konto. Men en del skriver långa och tankeväckande brev. Här kommer en sådan hemodlad betraktelse av Jugoslavienproblematiken. På detta sätt vill vi tacka den anonyme ”Bonden” men också uppmuntra andra att försöka sig på liknande experiment. Brevtexten publiceras i oredigerad form. Ordet är Bondens.
 

 
Bästa JPV,

Nätydningar och märkligheter finns i vår värld har jag hört talas om. Men det må kanske vara byskvaller och myter. Mailet är självklarheter och är mer menat som en semester hälsning.

Till väsentligheterna så stödjer jag eran verksamhet. Någon som inte känner mig sa för inte länge sedan att jag försvara allt och alla. Nu stämmer inte det. Men på ett sätt stämmer det ändå bortsett ifrån det rådande systemet så handlar inte de flesta människor av ren elakhet och vi är sällan så fria som vi tror oss vara, och önskar. Det befriar oss inte ifrån ansvar men gör oss sårbara samt gör det lättare att göra låt oss säga fel, och ibland väldigt fel. Normalt ifrån alla sidor speciellt inte bara i ett förvirrande krig , (även i livet som sådant) En bondes parantes. Forts) som vände upp och ner och avslutade en hundraårig epok som land. . Svart blir vit och rätt blir fel, jag är inte rätt person att orda om det. Men jag vet röster och minnen samt sår från folk som vet. Precis som en del av er bär på. Svensk och hela västmaskinens agenda och handlingarna uttalat antiserbiska om detta råder det ingen tvekan. Samt är de äv en anti Balkanska det finns i det stora hela inga andra vinnare än imperiet, inte heller på Bosniskt muslimskt eller kroatiskt håll…

Jag är motståndare till den rådande världsordningen. Stod på Jugoslavisk sida mot separatism och statskupp ihop med flera tidigare partikamrater i ett parti som gjort många volter sedan dess. Nog har personen rätt i fallet förstörelsen av Jugoslavien- jag kan försvara många- samt flera inte. Även om jag rent politiskt stod på dåvarande Jugoslaviska statens sida och alla som var en motpol mot splittring självklart oberoende av religion etc.. Eftersom i den fanns en möjlighet att Jugoslavien skulle bestå. Egentligen inte men hoppet fanns. Samtidigt så, nu är mina erfarenheter ringa, men generellt så har jag ofta träffat människor ifrån Kroatisk Bosniskt och Serbiskt håll som hade önskat ett bestående Jugoslavien…

Erfarenheterna är begränsade till några Juggar som jag känt i Sverige .Men det är definitivt inte aktuellt och kommer allra troligast inte bli, dock grannar samt nyktert sett gemensamma fiender. (Ugglorna är inte vad de ser ut att vara ) även om vissa tror så. Sedan länge är det som alla vet fd Yuggo bestående av länder, och inte utan visst inflytande ifrån ockupations makter…

Men som bekant finns inga vinnare och berättelserna om övergrepp är många och ifrån alla sidor, bara att byta ut etnicitets betäckningar. Det felaktiga som vi alla vet är att endast serberna gjort alla fel och äter spädbarn till frukost. Nog hade de flesta det bättre i fd Jugoslavien och ätteläggarna saknar flera möjligheter som fanns i forna SFRJ. Ingen tjänar mer än vissa svinpälsar på antiserbismen ( av folken i breda läger oavsett etnicitet långsiktigt-nej) Sure finns kortsiktiga vinster, men de rullar mot avgrunden allteftersom , sanningen som alltid är revolutionär ( Lenin hade rätt därvidlag) men är nödvändigt gällande samhällen, världen och den egna personen. Nu hamnar samtalet gällande länderna på Balkan, dessvärre speciellt tidigare och fortfarande ofta om att folk på Balkan är glada i att slå ihjäl varandra. Framförallt Serber och snacket om stor serbien handlar om en minoritet, som man gjort till majoritet och sanning. Antar att vi delar samma uppfattning att det var imperiet som krossade Jugoslavien, att sedan bl.a. kamrat Walter röjde vägen för Jugoslaviens undergång, vilket han var medveten om också, vad som komma skulle. Länge försökte jag mig på Tito eftersom landet utvecklades ifrån väldigt svåra förhållande till det bättre( Tito som symbol) Sedan ligger mina sympatier främst hos dåvarande partisanerna. Sedan som en figur sa till mig inte ordagrant men det verkar inte bättre att han hjälpte till att underminera den Jugoslaviska identiteten på sikt…

Nog hjälpte han till i fallet och undergrävde broderskapet och enigheten på sikt och skapade ett maktsystem efter sin död som jag inte avundas någon att få en stat att fungera under de omständigheterna, och samtidigt sönderslagandet av den Jugoslaviska ekonomin och välfärds strukturerna utifrån och stödet samt uppmuntrandet till separatister.. Nog kunde Tito fungera som en Gustav Wasa liknande figur efter WW2s förödelse och en sammanhållande ikon., men efter Tito kom inte Tito. Ingen människa rår för vad sina föräldrar eller farföräldrar gjorde och anledningarna kräver ofta efterforskningar och analys och brotts belysning etc. Vilket inte betyder att man skall mörka något som är faktiskt är otvivelaktiga sanningar. Jag kan inte mycket om Balkan. Men regionen kommer antagligen alltid intressera mig liksom respekten för dess folk. Det finns personliga skäl till detta, och de är rotade med förkärlek för BIH , hela dvs det som kallas muslimiskt till Srpska. Det fanns någon speciell som jag förlorade men bär med mig…

De som vann finns inte på Balkan utom som ägare till politiker och industri. Hmm demokrati, haha.

Så vackert när andra tvingas på demokrati som betyder lev på knä, annars. Sedan finns ett glapp, många glapp men berättelserna om hur folk även hjälpte andra även om man befann sig på olika sidor är viktiga att framhålla också. Liksom offren på Alla Sidor. Trevlig semester Med vänlig hälsning ifrån en bonde. Dags att vända höet, vätan gör att det dragit ut för länge på tiden. Egetligen skall det i bästa fall vara inne till midsommar. Svensk sommar är inte pålitlig. Kanske bäst att dra söderut. Om Jasenovac bör vi tala om bland annat även om Göran Persson utlämnade detta, knappast är slumpen den avgörande faktorn//

Traktorn väntar / Bonden

Donera till oss »