Anmälan till granskningsnämnden

Kanal: P1

Programmet Medierna var partiskt genom att Tonchi Percan, som redan tidigare uppvisat starka (och kontroversiella) åsikter i frågan, fick vara reporter. Percan har t.o.m. öppet erkänt sin partiska hållning till dokumentären samt radioprogrammet Medierna, som Jasenko Selimovic medverkade i, via sitt twitterinlägg från 2:a september, dvs. en dag INNAN det aktuella programmet sändes[1]. I det aktuella twitterinlägget vände sig Percan direkt till Selimovic och skrev följande:

”@jasenkos hoppas att nån gör anmälan till granskningsnämden här i sverige. tack för din medverkan i medierna. struntar i opartiskhet.”

Både Percans agerande i det aktuella programmet (och i samband med programmet i fråga) och hans många debattinlägg senare visade att han var uppenbart olämplig som saklig och opartisk utfrågare. (se t.ex. andra inlägg på Percans twitter samt hans artiklar på Newsmill.se eller på DagensOpinion.se).

Det sätt som reportern Tonchi Percan uppträdde på i programmet Medierna visar att hans inlägg på twitter var sanningsenligt – han struntade verkligen i opartiskhetskravet.

Vidare var programmet partiskt genom val av medverkande där endast två av de tre etniska grupper som är involverade i den konflikten som programmets ämne kretsade kring var representerade. Man kan tycka att SR inte ska hålla på att kvotera in folk till radioprogram. Faktum är dock att Tonchi Percan har kroatiskt ursprung och en partisk hållning samtidigt som Jasenko Selimovic kommer från Bosnien (han är av huvudsakligen bosnienmuslimskt ursprung) har länge verkat som lobbyist för bosnienmuslimernas/bosniakernas sak i den svenska offentligheten. Då det aktuella programmet handlade om ett ämne som berör konflikten mellan serber, kroater och bosnienmuslimer/bosniaker var det partiskt att inte bjuda in någon som kunde representera den serbiska sidan. I stället utsattes lyssnarna för en manipulation genom att en uppenbart partisk person av kroatisk härkomst fick rollen som ”opartisk och saklig” reporter och genom att en bosnienmuslimsk lobbyist låtsades vara ”statssekreteraren med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor” och till råga på allt missbrukade sin ställning för att driva etno-religiösa särfrågor och för att påverka Public Services utbud.

Programmet var osakligt då en stor del av åsiktsskalan inte fick utrymme, nämligen den delen som ställer sig kritisk till Haagtribunalen och dess domar. Sådana kritiker saknas inte i Sverige. En relevant representant för denna åsiktsskala är folkmordsforskaren Kjell Magnusson från Uppsala universitet som man annars lätt kunnat få tag på om man hade velat göra ett opartiskt och sakligt radioprogram [2].

Programmet var osakligt även i ett annat avseende då det betonade protesterna mot SVT men förteg att SVT också fått mycket stöd från svenska tittare. I programmet nämnde man en facebookgrupp, grundad av bosnienmuslimer i Sverige, som var starkt kritisk och som planerade en demonstration mot SVT. Ungefär samtidigt grundades en annan facebookgrupp till stöd för SVT, yttrandefrihet och mot censur. Den gruppen heter ”Sanning åt alla!” [3]. Vid sändningstillfället hade denna grupp ungefär lika många medlemmar men av någon anledning nämndes aldrig gruppen som gav SVT stöd. På det sättet hade programmet marginaliserat och nonchalerat en grupp vars många medlemmar hade rötter i Bosnien Hercegovina och forna Jugoslavien och som såg filmen (Staden som offrades) som en frisk vind och en genombrytning av medieblockaden som genomsyrat rapporteringen från krigen och konflikterna i forna Jugoslavien under de senaste två årtiondena.

Sammantaget var radioprogrammet Medierna från den 3 september i flera avseenden uppenbart partiskt och osakligt och därmed bröt mot sändningstillståndet.

 

Justitia Pax Veritas

genom styrelseledamoten

 

[1]http://twitter.com/#!/tpercan/status/109746786075287552 , en säkerhetskopia av det aktuella inlägget finns på http://www.justitiapaxveritas.org/docs/tp.jpg

[2]Folkmordsforskaren Kjell Magnusson skrev t.ex. en debattartikel i Expressen, den 5 september http://www.expressen.se/debatt/1.2550248/kjell-magnusson-att-ifragasatta-ar-inte-att-forneka

[3]Facebookgruppen Sanning åt alla! har numera nästan 18 000 medlemmar vilket är betydligt fler än den huvudsakligen bosnienmuslimska facebookgruppen ”SVT sprider lögner om Srebrenica” som har nära 12 000 medlemmar. Sanning åt alla! har också en gruppbeskrivning på 15 språk: http://sanningatalla.wordpress.com/

Donera till oss »