Amerikansk interventionism

Den amerikanske komikern Bill Maher förklarar USA:s utrikespolitik med bombningar som lösning på alla problem.