Aktivister i brev till Aftonbladet: Ensidig debatt är propaganda

Med anledning av refuseringar och utebliven debatt angående de nyliga protesterna i Bosnien-Hercegovina hade en grupp aktivister en korrespondens med Aftonbladets debattredaktion. I korrespondensen, som Justitia Pax Veritas numera förfogar över, påpekar de unga aktivisterna – som är av olika ursprung men gemensam förkärlek för Balkan och genuint – att ensidig debatt inte bidrar till ökad förståelse utan leder till vidare fördjupning av motsättningar.

Hej ni på Aftonbladet Debatt!

Jag läste för några dagar sen Tonchi Percans debattartikel ”Nu kollapsar Bildts skapelse”. Det var för mig intressant läsning och jag har sedan debattartikel publicerades väntat på en replik. En replik som ni inte har publicerat.

Däremot så publicerades någon sorts ”chatt” med Carl Bildt där han svarar på frågor som är högst irrelevanta tex. ”Vem är din favorit arbetskollega?”. Han berör i ”chatten” Bosnien och Hercegovina frågan grundligt som svar på någon fråga. Därför undrar jag om Carl Bildt har vägrat replik?

Om så nu skulle vara fallet så undrar jag varför ni inte publicerat någon annans replik (jag har vetskap om att flera personer velat framföra replik)?

Denna ensidighet som ni visar upp i Balkan-frågor är inte bara ett hinder för debatten utan ni tar i och med den öppet ställning för vilka åsikter som anses ”rätt” och ”fel” gällande Balkan. I och med ert beteende kring Percans debattartikel så har ni fått den att gå ifrån den debattartikel till en vanlig ”artikel”, för om inte replik tillåts så hör den inte hemma på eran debattsida.

Jag förstår eran försiktighet kring Balkan-debatter, men någonstans måste ni stå upp för yttrandefriheten och publicera personer som besitter kunskap inom ämnet. I tidigare debatter om Balkan har ni publicerat hela 3 repliker på samma debattartikel, men i detta fallet publicerar ni inte en enda. Ni måste ju själva se hur detta kan tolkas utav oss som följer eran debattsida (som att ni väljer sida i konflikten). Om eran debattsida ska tas på allvar så måste ni även publicera repliker och debattartiklar som ni själva inte håller med om, en censur för vissa personer/gruppers åsikter är bara skadligt och bidrar till ökade splittringar. Ni som en av de ledande inom svensk media borde hålla er neutrala i debattfrågor och inte indirekt ta ställning.

Hoppas ni tar er tid att läsa och besvara detta, samt att ni funderar över vilken bild ni vill odla om er själva.

Tacksam för snabbt svar.

Mvh. Johan Gynnhammar

Hej hej

Vi har publicerat många texter om Balkan senaste månaderna, med många olika perspektiv.
Så håller, som du förstår, inte med kritiken.

Mvh. Ehsan Fadakar, Debattchef

Öppet brev till Aftonbladet Debatts redaktion

Vi vill börja med att säga att det är otroligt bra att ni som en av de största och mäktigaste aktörerna i svensk media öppnar för debatt. Genom eran debattsida får flera personer och föreningar chansen att argumentera för sin sak inför en större publik. Så att ni tar på er rollen som debatt- samordnare/ledare är otroligt viktigt för debattklimatet i Sverige, speciellt då ni är en så pass stor aktör på marknaden.

Men, i samma stund som ni tar på er rollen som debattsamordnare så tillskriver ni er själva också vissa skyldigheter. Dessa skyldigheter är av största vikt för att debatter kring olika ämnen ska ske på ett korrekt sätt. Som debattledare och stor maktfaktor i svensk media är det av största vikt att behålla er neutralitet och objektivitet i berörda frågor utan inblandning utav privata åsikter. Det är även extremt viktigt att ni ger berörda personer tillfälle till replik. Vi förstår dock att ni står som ansvariga för vad som publiceras på hemsidan/tidningen. Däremot får ni ALDRIG som debattledare bedöma annat än replikens relevans eller huruvida den enskilde debattören har åsikter som kan anses ”ej korrekta”/”korrekta”. Nekandet utav en replik som inte grundas på relevans skulle innebära att man bryter emot grundregeln som debattledare, nämligen att behålla objektivitet och neutralitet. Detta oavsett vilken fråga som debatteras, hur kontroversiell den än är. Debatt är något som är bra och utvecklande för samhället och man ska komma ihåg att den som besitter kunskap och är trygg i sin argumentation alltid kommer att vinna. Samtidigt finns det ibland inga tydliga ”rätt” och fel”

Vi tog för cirka en vecka sedan del utav Tonchi Percans debattartikel ”Nu kollapsar Bildts Bosnien”. Percan tog i sin artikel upp många intressanta saker och berörde viktiga punkter i Bosnien-Hercegovina-frågan. Percans artikel publicerades 2014-02-19 och vi har idag 2014-02-28 ännu inte fått ta del utav någon replik. Däremot har det hänvisats till en chatt med Carl Bildt (huvudpersonen i Percans debattartikel), en chatt där Bildt svarar på för ämnet totalt irrelevanta frågor. Rubriken lyder bland annat ”Favoritkollega? Det finns åtskilliga.”, Bildt vidrör vid några enstaka tillfällen Bosnien-Hercegovina-frågan grundligt. Varför då denna avsaknad utav repliker?

Det kan inte bero på att försök till replik inte tagits, vi har vetskap om att Spasoje Marjanović ifrån JVP(Justitia Pax Veritas) har försökt komma till tals, om det är fler som tagit kontakt med er i försök till replik vet vi inte, men eftersom frågan berör många så torde viljan att replikera vara stor. Detta innebär att det inte ens ges chans till debatt och Percans artikel förvandlas därmed ifrån att vara en välskriven debattartikel till en helt vanlig artikel/insändare. Som i sådana fall har mer relevans att publiceras på tidningens ledarsida eller som insändare.

Gällande Marjanović som nekas replikera så har han i tidigare debatter rörande BiH(Bosnien och Hercegovina) visat sig besitta stora faktabaserade och faktiska kunskaper. Då väcks frågan ifall detta är ett försök ifrån Aftonbladets sida att tysta Justitia Pax Veritas, eller anser ni helt enkelt Marjanovićs kunskaper vara otillräckliga och/eller icke relevanta?

Marjanović har tidigare figurerat på Aftonbladet Debatts hemsida vid flertalet tillfällen, han skrev en utav dessa var debattartikeln ”Folkpartiet gynnar främlingsfientliga krafter.” och på den artikeln tillät man hela 4 repliker, där man bland annat beskyllde JPV för diverse otrevliga saker. Vi väljer att citera Jasenko Selimović, Folkpartiet: ”På svenska debattsidor brukar man inte släppa fram revisionister som förnekar Förintelsen. Därför vet jag inte varför man släpper fram JPV. Ledande personer, i styrelsen och ”hangarounds”, har samlat folkmordsförnekande material om Srebrenica, uppmuntrat till att köpa revisionistiska böcker och ägnat sig åt folkmordsförnekande.

På dessa 4(!) repliker, med uttalanden som Selimovićs tillät man JPV att genom Marjanović svara med 1 slutreplik. Denna slutreplik ifrån Marjanović är också väldigt svår att finna på Aftonbladet Debatts hemsida för den som inte vet vad man ska söka efter, däremot länkas det till hela 3 artiklar rörande Balkan varav 1 (”Kriget i Bosnien har sjunkit undan vårat medvetande”, signerat Tonchi Percan) inte har något som helst med huvudartikeln att göra och övriga 2 är repliker på Marjanovićs huvudsakliga debattartikel. Kommande Selimovićs uttalanden så har Stanislav Simić, JPV, i ett öppet brev till Selimović avfärdat grova anklagelser om att han skulle vara “folkmordsförnekare” och “revinionist som förnekar förintelsen.”

Detta beteende ligger i våra ögon farligt nära gränsen till att man ifrån eran(Aftonbladets) sida aktivt tar ställning i en debatt och i flera frågor rörande Balkan och framför allt gällande BiH. Självklart förstår vi försiktigheten ifrån eran sida då Balkanfrågor ofta är ytterst kontroversiella och direkt berör många i Sverige. Däremot, att bara släppa fram en sida i debatten och ge den så otroligt stort utrymme är bara skadligt. Det skapas en “vi” emot “dem” känsla hos de som censureras, vilket är otroligt farligt. Aftonbladet som media borde också fundera över vilken bild man vill förmedla utav sig själva, speciellt i tider då förtroendet för tidningen nått rekordlåga nivåer. Har man verkligen råd att på detta sätt riskera att tappa än mer förtroende hos allmänheten?

Vi hade kunnat godta detta agerande ifall man ifrån tidningens sida öppet gick ut med sina åsikter, men då är det inte längre en debatt utan artiklarna hör då hemma på ledarsidan,som krönikor osv. Denna ensidiga publicering gynnar ingen och man måste som tidning visa integritet och mod genom att tillåta fler parter i en debatt delge sina åsikter. Detta gäller oavsett vilket ämne som debatteras. Enligt oss så är debatt inte bara ett tillfälle att argumentera emot motparten, utan även ett tillfälle för lärande och skapande utav förståelse för motpartens utgångspunkt och åsikter. En debatt är inte alltid till för att vinnas.

Viktigt att påpeka är att vi genom detta inte stödjer JVP och inte ställer oss bakom deras åsikter (vi tar inte ställning i debattenerna överhuvudtaget), men menar på att de precis som ALLA debattörer ska ges chans till replik. Detta gäller som sagt alla (med relevant kunskap) i alla debatter. Om det så må vara Sverigedemokraterna så är censuren i sig farligare än att bemöta argument. Som vi i inledningen nämnde så kommer den som besitter faktisk kunskap och säkerhet i sin argumentation alltid kunna förmedla och få fram sina åsikter på ett bra sätt. Censurerar man åsikter så tar man även ifrån betraktaren rätten till att bilda sin egen uppfattning utifrån kritiskt tänkande.

En ensidig debatt kan inte räknas som något annat än propaganda. En ensidig debatt bidrar inte till ökad förståelse, men en ensidig debatt bidrar till vidare fördjupning utav motsättningar. En ensidig debatt mår ingen bra utav..

Johan Gynnhammar
Josip Mlinar
Sabina Sejdić
Fatima Rekić
Moa Sundqvist
Haris Dučanović
Karl Hägg
Eva Mehdin
Ashur Koshaba
Elisabet Kovačić
Andrej Matić
Manuela Antalović
Nikola Bralić
Stefan Mihajlovski
Kristina Maraković
Sebastian Živković
Zoran Molnar
Bernard Jozić
Petar Tolimir
Miki Nesić
Oliver Partalo
Miloš Varcaković
Sergej Prpa
Marko Mijatović
Saša Partalo
Dragan Topić
Salmin Skenderović

Hej Johann

Jag förstår att ni är besvikna, men vi står fast vid vårt beslut.
Det är ingen rättighet att få replikera på alla texter som berör Balkan.
Trevlig helg

/Ehsan Fadakar, Debattchef