Say NO to the instrumentalization of journalists in election campaigns!

The Swedish newspaper Expressen’s recent witch-hunt against an NGO indicates that the the concentration of media ownership in Sweden and the subsequent absence of a genuine media diversity can corrupt journalism, to the extent where journalists allow themselves to be instrumentalized in cut-throat election campaigns. The NGO in concern (Justitia Pax Veritas) has written an […]

Säg nej till instrumentalisering av journalister i valkampanjer

I och med att EU-parlamentsvalet nu är över vill vi härmed uppmärksamma Sveriges journalister på det förtal som bl.a. ideella föreningen Justitia Pax Veritas (JPV) och dess ordförande Drago Drangel utsattes för genom en artikel i Expressen, som uppenbarligen syftade till att främja en politikers personliga valkampanj. När det nyligen blev känt att tidningen Helsingborgs […]