Utan inre erkännande är Bosnien-Hercegovina blott en geografisk benämning

Nyligen publicerade den Sarajevo-baserade dagstidningen Oslobođenje en lång intervju med Nenad Kecmanović, professor i statsvetenskap och f.d. politiker. Kecmanović var rektor för universitetet i Sarajevo (1988-1991) och dekanus vid statsvetenskapliga fakulteten. På 80-talet var han också kandidat till Bosnien-Hercegovinas representant i Jugoslaviens presidentråd men påstådda förbindelser med brittiska spioner, som aldrig blev bevisade, ledde till […]

Nordisk fredsforskare: Västs interventioner genomdrivs med ”false flags”

På Nordiska fredssamtal i Degerfors berättade Ola Tunander, svensk professor från Peace Research Institute Oslo (PRIO), att det är vanligt att med så kallade ”false flag operationer” legitimera och genomdriva västs militära ingripanden. Tunander jämförde propagandan i Libyen och Syrien med den under kriget i Bosnien. Fredsforskaren från Oslo avslöjade att – enligt flera samstämmiga […]

Peace researcher: Common to provoke NATO interventions by false flags

STOCKHOLM – From 9th to 11th August a conference entitled ”Nordic peace talks” was held in the Swedish city of Degerfors. The event was attended by several organizations and peace activists from Sweden, Norway and Denmark. One of the attending organizations was Justitia Pax Veritas, a non profit organization headquartered in Stockholm, dealing with issues […]

Izvještaj NATO: Za Markale krive Izetbegovićeve snage

STOKHOLM   Od 9. do 11. avgusta u švedskom gradu Degerfors održana je konferencija pod nazivom „Nordijski razgovori o miru“. Na skupu je učestvovalo više organizacija i mirovnih aktivista iz Švedske, Norveške i Danske, među njima i organizacija Justicija Paks Veritas sa sjedištem u Stokholmu, koja se bavi pitanjima vezanim za konflikte u bivšoj Jugoslaviji. […]

Извјештај НАТО: За Маркале криве Изетбеговићеве снаге

СТОКХОЛМ   Од 9. до 11. августа у шведском граду Дегерфорс одржана је конференција под називом „Нордијски разговори о миру“. На скупу је учествовало више организација и мировних активиста из Шведске, Норвешке и Данске, међу њима и организација Јустиција Пакс Веритас са сједиштем у Стокхолму, која се бави питањима везаним за конфликте у бившој Југославији. […]

Puzajuće približavanje Švedske NATO paktu

Približavanje Švedske NATO paktu iziskuje ozbiljnu debatu. Članstvo u NATO, između ostalog, drastično pogoršava bezbjednosno-političku poziciju Švedske, piše Lenart Palm, profesor istorije na univerzitetu u Geteborgu. Većina Šveđana ne želi da Švedska postane članica vojnog saveza NATO. S druge strane, vodeći politički i vojni krugovi su nas, djelujući iza leđa švedskog naroda, uvukli u NATO […]

Пузајуће приближавање Шведске НАТО пакту

Приближавање Шведске НАТО пакту изискује озбиљну дебату. Чланство у НАТО, између осталог, драстично погоршава безбједносно-политичку позицију Шведске, пише Ленарт Палм, професор историје на универзитету у Гетеборгу. Већина Швеђана не жели да Шведска постане чланица војног савеза НАТО. С друге стране, водећи политички и војни кругови су нас, дјелујући иза леђа шведског народа, увукли у НАТО […]

Nordiska fredssamtal: För fred mot Nato

På Folkets hus i Degerfors 9-11 augusti anordnades för andra året i rad konferensen ”Nordiska fredssamtal”. Flertalet organisationer och institutioner från Sverige, Norge och Danmark fanns på plats, bland dem även representanter för föreningen Justitia Pax Veritas, som sysslar med fredsfrågor med utgångspunkt i konflikten i f.d. Jugoslavien. Bakgrunden till fredskonferensens koncept är att nordisk […]