Granskningsnämnden ändrar inte beslutet

BESLUT 2013-01-17       Dnr: 12/02803 SAKEN Begäran om omprövning av granskningsnämndens beslut 12/02096 BESLUT Granskningsnämnden ändrar inte beslutet. _______________________________ BAKGRUND Granskningsnämnden prövade och friade i beslut 12/02096 från den 19 december 2012 ett inslag i P1-morgon som handlade om Pridefestivalen i Serbiens huvudstad Belgrad som hade invigts dagen innan. Utgångspunkten för inslaget var […]

Swedish Broadcasting Commission approves hate speech against Serbs

The organisation Justitia Pax Veritas (JPV) on Wednesday handed in a request to the Swedish Broadcasting Commission to review its acquittal of an insert regarding the Pride Parade in Belgrade which was aired on Swedish Radio in the beginning of October. According to the organisation, the commission applied, in several regards, a wrongful set of […]

Begäran om omprövning

Justitia Pax Veritas Myndigheten för radio och tv Begäran om omprövning av Granskningsnämndens beslut om P1-morgon, inslag om Pridefestivalen i Belgrad, dnr 12/02096 Härmed begärs en omprövning av Granskningsnämndens rubricerade beslut på följande grunder: 1. För att nämnden, i strid med sin enhälliga praxis, inte prövat de uttalanden som enligt nämnden ”kunde uppfattas som stötande” […]

Granskningsnämnden följer inte egen praxis

Föreningen Justitia Pax Veritas (JPV) lämnade på onsdagen in en begäran om omprövning av Granskningsnämndens friande beslut beträffande ett inslag om Pridefestivalen i Belgrad som sändes i Sveriges Radio i början av oktober. Enligt föreningen tillämpade Granskningsnämnden felaktiga regelverk i flera avseenden samt bröt mot sin egen praxis. JPV menar att det är ologiskt att […]